Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Spomienka na svätých košických mučeníkov nám pripomína sv. pápeža Jána Pavla II.

Počas historickej návštevy totiž pápež Jána Pavla II. dňa 2. júla 1995 pred vyše stotisíc veriacimi slávil na letisku v Košiciach svätú omšu pri ktorej kanonizoval Košických mučeníkov.

Kanonizácia košických mučeníkov v Košiciach na letisku časti Barca bol najdôležitejší bod návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v roku 1995. „Pre mňa osobne táto cesta znamenala veľa, lebo pochádzam z Košickej arcidiecézy," spomína kardinál Tomko, „a už dlho predtým som sa zaujímal o kanonizáciu košických mučeníkov. V Ríme sa podarilo celý proces včas dokončiť a kanonizácia sa mohla konať priamo na letisku v Košiciach.

To tiež zdôraznil Svätý Otec na úvod svätej omše v Košiciach: „Mám úprimnú radosť, že môžem s vami sláviť obetu svätej omše, pri ktorej za svätých vyhlásim kňazov Marka Križana, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca, košických mučeníkov. Som vďačný dobrotivému Pánu Bohu, že tak môžem urobiť neďaleko miesta, kde títo hrdinskí kňazi svojou krvou potvrdili vernosť Katolíckej cirkvi."

O kanonizácii košických mučeníkov sa zmieňuje aj bývalý košický arcibiskup metropolita Mons. Alojz Tkáč, ktorý práve počas svätej omše na letisku v Košiciach z rúk pápeža Jána Pavla II. prijal odznak arcibiskupskej hodnosti ako metropolita - pálium. Píše:

 „Proces prípravy svätorečenia bol podľa môjho názoru veľmi krátky - trval jeden rok. Podnet bol vzdialenejší a dal ho Svätý Otec Ján Pavol II. pri prvej apoštolskej návšteve na Slovensku v apríli 1990: nezabúdať na mučeníkov.

Pán kardinál Jozef Tomko mi koncom júna 1994 poslal fax: zbierať informácie o kulte troch blahoslavených košických mučeníkov pre ich prípadné svätorečenie. Po jeho výzve som vyzval veriacich a kňazov k modlitbe na tento úmysel a taktiež som ich požiadal, aby zdokumentovali vypočutia na ich orodovania. A tie naozaj prišli. Dodnes žije pán Forgáč, ktorý týždenne bral 2 - 3-krát dialýzu a t. č. ju už viac rokov neberie; on je otcom pomocného biskupa Mareka Forgáča. A hneď som požiadal o súhlas k svätorečeniu aj biskupské konferencie Maďarska, Poľska a Chorvátska - súhlasili. "

V homílii pápež Ján Pavol II. povedal: „Túžim spievať Te Deum spolu s vami na slovenskej pôde tu v Košiciach. Veď k tomuto mestu a k tejto cirkvi sa už niekoľko storočí viaže úcta ku košickým mučeníkom. Oni v zložitých okolnostiach na začiatku 17. storočia položili spolu s mnohými obeťami vražedného násilia svoj život za Krista a za evanjelium. Dnes si s vďačným obdivom pripomíname týchto troch svedkov evanjelia. Oni aj v čase skúšky odolali lákaniam i mukám a radšej podstúpili smrť, ako by mali zaprieť vieru a vernosť Kristovi a Cirkvi. Toto ich vrcholné svedectvo svieti pred nami ako žiarivý príklad evanjeliovej dôslednosti, ktorý treba mať pred očami v ťažkých a riskantných chvíľach voľby, ktoré nechýbajú ani dnes."

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.