Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ružena sa narodila 20. apríla 1586 v hlavnom meste juhoamerického štátu Peru.

Už od detstva žila v rodičovskom dome hrdinským čnostným životom, a konala pokánie. Stala sa členkou Tretieho rádu sv. Dominika, ktorého členovia žijú vo svete. Podobne ako sv. František Assiský vyznačovala sa veselosťou.

Boh ju obdaril mimoriadnymi mystickými stavmi, ako je napríklad extáza a podobne. Vo svojom živote veľa trpela duševne aj fyzicky.

Zomrela 31-ročná 24. augusta 1617 V Lime. Je «kvetom svätosti» z Južnej Ameriky.

KRÁĽOVNÁ SVOJHO RODU

Ťažká bola práca španielskych misionárov v Južnej Amerike. Domorodci im neverili, pretože práve Španieli chamtivo sa vrhali na bohatstvo ich krajiny. Evanjelizáciu lásky musel vydobyť ktosi z ich rodu. Práve láska a Kristovo evanjelium potrebuje najvyššiu daň.

Kráľa mamony - Satana, ktorý sa zmocnil sŕdc dobyvateľov a ktorý preto prekážal Kristovmu svetlu v Južnej Amerike porazila slabá dievčina, sestra Ružena, narodená v Lime, ktoré bolo hlavným mestom Peru.

Ružena sa stala dobrovoľnou obetou lásky za svoj národ. Tvrdým pokáním, chudobou a svojím milujúcim srdcom dala Bohu výkupnú daň, aby jej krajina poznala Krista a prijala kráľovstvo jeho lásky. Pri krste dostala meno Izabela. Mamka jej nad kolískou videla kolísať prekrásnu ružu a preto si ju nazvala Ruženkou. Keď dieťa dorástlo, stalo sa chlebodarcom svojej rodiny. Desať hodín denne šila, aby pomáhala vyživiť svojich 10 súrodencov. Desať hodín sa denne modlila, aby pre každého prosila i požehnanie zhora. Okrem toho pestovala také pokánie, ktoré sotva zniesol silný muž. Dve hodiny spánku na črepoch prísne pôsty, na hlave pod šatkou vtisnutý do hlavy tŕňový veniec, ktorý maskovala na okraji ružami. Matka žasla! Vidina nad kolískou dostávala skutočnosť! Ponuku na vydaj odmietla. Kto ju k tomu viedol? A vôbec, bolo normálne?

Keby sestra Ružena robila pokánie pre pokánie, by to iste pomýlené. Ruženka však ako dieťa zahľadela sa na Kristov kríž. Často ju našli pod ním, ako hlboko uvažuje. Spasiteľ na kríži... Kráľ s tŕňovou korún

Prečo? Čo urobil?

Jeho vinou bolo, že veľmi miloval Otca a ľudí. Sestra Ružena zatúžila podobne milovať. Láska sa kŕmi obetami. Ak chce zachrániť svoj národ, ak Indiáni majú poznať veľké posolstvo lásky, musí to vydobyť hoci i za cenu krvi.

Vyžiada si domček na konci záhrady. Tu pracuje, sa modlí, trpí, miluje. Ponúka sa na zmier ticho a nenápadne... Ak prídu rodičia, súrodenci, oslní ich úsmev alebo im zaspieva. Nie, sestra Ružena nie je čudák! Je prirodzene milá, priam radostná. Vie sa ako speváčik Assisi porozprávať s vtáčikmi, kvietkami, vie spievať. Všade vidí stopy Božie — Otca Stvoriteľa. Keď vidí skrížené konáriky, myslí na Spasiteľa a jeho Matku. Ak chce u mladších bračekov a sestry, prosí Ducha Svätého. Pritom je taká prekrvená pokorným zmýšľaním, že sa považuje za nehodnú dýchať dobrý vzduch. Vysilená pokáním prácou, odovzdala, svoju prekrásnu dušu Stvoriteľovi a 31-ročná.

Zaujímavé je, že po jej smrti začalo sa misionárom pracovať celkom ľahko. Evanjelizácia lásky zapúšťala korene, nadobúdala rozmach. Kto ju podporil? Kto jej dal krídla?

Sami domorodci prišli na to: „Máme svoju kráľovnú, ktorá nám to vydobyla pokáním. Je to svätá Ružena z Limy. “

Nie div, že o polstoročia je vyhlásená za blahoslavenú a čoskoro i za svätú.

Panna Mária zdôraznila dietkam vo Fatime: «Robte pokánie a Rusko sa obráti! Kajajte sa a modlite sa za hriešnikov!»

Keď si pred arským farárom kňaz sťažoval, že sa mu pastorácia nedarí, pýtal sa: «A koľko ste sa už kajali, postili a modlili? »

Modlitba a zmierovanie je zbraň, ktorá dobýva národy bez, vojny a robí ich lepšími a mierumilovnejšími. Svätica dňa to potvrdzuje. Keď sa bojíme dobývať národy, skúsme platiť daň aspoň za jednu dušu vzdialenú od Krista z vlastnej rodiny..., prostredia..., farnosti...

Predsavzatie: Vrúcne ruženec.

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.