Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nm 21, 4-9, Jn 8, 21-30

Včera som sa stretol s jedným pánom, ktorý sa rozhovoril o tom, ako odstraňuje pleseň z niektorých časti domu.

Dbáme o to, aby naše bývanie bolo čo najkrajšie a najlepšie. Niekto sa v tej súvislosti vyjadril, že by nechcel bývať v drevenici, lebo by mu vadilo, že leží pri dreve v ktorom sa preháňajú červíky.

Predstavte si bývanie na púšti v stane a dostane sa vám do neho had. Zle len pomyslieť. Do tejto situácie sa dostali Izraeliti utekajúci z egyptského otroctva. V prvom čítaní sme počuli: Pán poslal na ľudí ohnivé hady. Ony hrýzli ľud a mnoho ľudí z Izraela zomrelo.

Had je archetyp zla, pokušenia, hriechu. Preto nečudo, že sa objavuje v Edene, ale aj na púšti, kde si Izraeliti uvedomili, že sú následkom ich hriechu. Preto ako vždy keď bolo s nimi zle prišli k Mojžišovi a povedali: „Zhrešili sme, lebo sme reptali proti Pánovi a proti tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od hadov.“

Hriech sa tiahne dejinami a vo svetlých chvíľach si človek uvedomí, že je to zlo a chce sa hriechu zbaviť. Pre prípad týchto „svetlých chvíľ“ nám Pán Ježiš odkazuje: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som. Máme teda možnosť obrátiť sa na „druhého Mojžiša“ – Ježiša.

Po tieto dní nám v liturgii zaznieva prefácia O moci kríža: „...na kríži sa odohral súd nad zlobou svete a prejavila sa moc ukrižovaného Krista“. Pekne, nie súd nad človekom, ale súd nad zlobou sveta. Krížom Ježiš zastavil a zastavuje všetku zlobu sveta.

Na púšti rebelujúcim Izraelitom Mojžiš urobil medeného hada a postavil ho ako znamenie. A keď naň pohryzení pozreli, ozdraveli.

My máme na kríž „vyzdvihnutého“ Krista, aby sme žili. Chceme prijímať Krista, aby sme „nezomreli vo svojich hriechoch.“

Turzovka - Dom sv. Jozefa, 23.3.2021

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.