Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dt 4, 1. 5-9, Mt 5, 17-19

Servilnosť Slovákov voči cudzím kráľom, štátnikom, iným národom je z histórie známa.

Nevládli sme totiž nikdy sami sebe. Preto nám chýbala hrdosť, sebavedomie. Tým aj vzájomná úcta. Vidíme to aj teraz. Obdivujeme stále iné národy. Najdôveryhodnejší politik je na Východe a predtým bol Západ niečo naj.

Dnes sme v prvom čítaní počuli ako Mojžiš vyhlásil: ‚Skutočne múdry a rozumný je tento veľký národ.‘ Akí by sme mali byť, aby sa to dalo povedať aj o našom národe?

Mojžišovo vyjadrenie o starozákonnom ľude bolo podmienené. Čím? Mojžiš tam svojmu ľudu hovoril: Hľa, učil som vás príkazy a ustanovenia, ako mi nariadil Pán, môj Boh. A apeluje: Strážte ich a uskutočňujte! Lebo len tak budete múdri a rozumní v očiach národov. Dodáva: Budú počuť o všetkých týchto prikázaniach a povedia: ‚Skutočne múdry a rozumný je tento veľký národ.‘ (Aj teraz sú múdri, sú premianti v očkovaní, zatiaľ čo my sa hádame.)

Mojžiš dal ľudu Božie prikázania a kázal ich „strážiť a uskutočňovať“. To bolo a je podmienkou múdrosti, ktorú budú obdivovať iné národy.

Takže, otestujme sa, či sme „múdry a rozumný národ“. Poznáme predsa prikázania, ktoré dal Mojžiš a ktoré potvrdil aj Ježiš. Možno to bude zdĺhavé, ale poďme rad za radom podľa klasických Desať Božích prikázaní:

  1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

- Klaniame sa „zlatému teľaťu“. Zlaté tehličky, peniaze sú „hnacím motorom“ snažení v národe.

  1. Nevezmeš meno Božie nadarmo.

- Meno Bože sa zneucťuje od puberťakov po umelcov.

  1. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.

- Viac chodíme do obchodných centier do Božích chrámov.

  1. Cti otca svojho i matku svoju.

- Nielen rodičia, ale aj duchovní a občianski predstavitelia sú bez úcty.

  1. Nezabiješ.

- Národ dokonca zákonom dovoľujú zabíjať svojich nenarodených občanov. A tak vymierame.

  1. Nezosmilníš.

- Číslo 6 sa po latinsky píše „sex“. A nim sa vychvaľuje väčšina národa

  1. Nepokradneš.

- Kradne sa v malom i vo veľkom. NAKA nestačí zasahovať. Majetok je najvyššia životná túžba, ktorú napĺňame aj nezákonne.

  1. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.

- Klamstvo sa považuje za súčasť politiky i bežného života. Súdy sú skorumpované, vymožiteľnosť práva je u nás asi najhoršia v Európe.

  1. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.

- Manželstvo, rodina je bez úcty. Celebrity sa chváli rozvodmi a voľnými krátkodobými a často i neprirodzenými zväzkami.

  1. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

- Túžba mať je akoby základná životná potreba a závisť samozrejmosť.

Tak, ako? Sme národ „múdry a rozumný“?!

Turzovka – Vršek, 10.3.2021

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.