Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 4, 1-5. 11, Mk 2, 1-12

V strede dnešného príbehu je Ježiš.

V evanjeliách je to samozrejmosť, ale skúsme si tento obraz premietnuť v našej mysli. Ježiš bol isté veľmi vznešený pri kázaní v dome, aj keď vo vnútri i okolí neho bola tlačenica, že sa do neho nedalo dostať. Okolo neho je totiž veľa tých, ktorí ho prišli počúvať.

Mal tam aj oponentov, ktorí sa zdržiavajú naboku. Málokto si ich asi všíma, nechajme ich zatiaľ aj my. Evanjelista Marek zdôrazňuje, že Ježiš videl ich vieru – tých, ktorí tak obetavo a neodbytne prinášajú ochrnutého. Čo vidí Ježiš? Vidí päť mužov, ktorí chcú doniesť svojho ochrnutého priateľa, ktorý sám nemôže prísť k Ježišovi, aby zakúsil jeho milosť. Preto ich nemôže zastaviť žiadna nepriazeň osudu. Dav sprevádzajúci Ježiša je pre nich prekážkou, našli iný spôsob. Naša predstavivosť je v koncoch nad nápadom niektorého z priateľov dostať ochrnutého k Ježišovi cez strechu. Cieľ bol v každom prípade splnený.

Aká je nádej ochrnutého, aká je jeho viera a čo chcú jeho priatelia? Je Ježiš schopný uzdraviť ho? Samozrejme, poznáme koniec príbehu, ale mohlo v to oni dúfať? Počuli sme, že muži chceli dať svojho priateľa pred Ježiša. Evanjelista napísal: „Keď Ježiš videl ich vieru.“ Ježiš sa zastaví pri tom, čo vidí. Pred ním leží človek akoby v jasnom nebeskom svetle. Všetky oči prítomných sa obrátili k ochrnutému, ale keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Ježiš chápe nielen ochrnutého a jeho priateľov, ale aj zákonníkov, ktorí boli doteraz niekde naboku. Tí v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“

 Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať ochrnutému: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň, vezmi si lôžko a choď!‘? Ale predtým, ako odpovedia na túto otázku, Ježiš pokračuje: Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“

Ochrnutý je naraz zdravý, dokáže chodiť, a to spôsobilo zákonníkom a všetkým účastníkom šok, že všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“

My sme niečo také nevideli ale mohli zažiť ak sa úprimne spovedáme.

Turzovka – Vršek, 15.1.2021

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.