Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Jn 4, 7-10, Jn 6, 34-44 

Keď som bol kaplánom v Novej Bani, čo bolo veľmi dávno, zasadala v Ríme celosvetová konferencia, ktorá riešila problém hladu vo svete.

Pán farár zo susedných Brehov na jej margo povedal: „Keby som tam bol, povedal by som jednu vetu; hľadajte najskôr kráľovstvo Božie“.

Zdalo sa mi to ako fráza, ale mal úplnú pravdu. Lekár a misionár Albert Schweitzer (+ 1965), ktorý sa venoval malomocným povedal: Keby som mal financie, ktoré sa vynakladajú na výrobu jedného bombardéra, tak by som odstránil malomocenstvo vo svete. Čiastočne sa to podarilo až po 50 rokoch. Prof. Krčméry v najnovšej knihe (J. Majchrák, P. Rábara: „Krčméry“) už malomocenstvo nespomína medzi „troma hlavnými zabijakmi“ dnešnej generácie. Dal by sa takto „vyliečiť“ aj hlad vo svete?

V evanjeliu na dnes čítame: Keď Ježiš videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam... Neostal iba pri hlásaní. Nechcel ich rozpustiť hladných a preto rozmnožil chleby. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Ježiš nasýtil duchovný hlad zástupu a potom aj telesný. Pomohlo by dnešnému ľudstvu, keby najskôr hľadalo Božie kráľovstvo? Samozrejme! Boh by potom urobil zázrak a nasýtil ľudí? Nebolo by treba, Boh robí stále zázraky. Zoberte si do ruky zrnko pšenice a uvedomte si, že to zrnko v čiernej zemi nezhnije, ale vyrastie a prinesie mnohonásobnú úrodu. Biológ Dr. Enrico Banti v tej súvislosti hovorí: „Veda dokáže analyzovať semienko, z akých prvkov sa skladá. Ale keď tie prvky zložíme, nevieme im dať život.

Boh – Stvoriteľ dáva život, možnosti obživy pre celé ľudstvo. Na rade je človek. Keď vie urobiť ropovod, vedel by dopraviť vodu pre ľudí zomierajúcich od smädu, alebo na nezdravú vodu. Keď vie štepiť atóm, vedel by aj z morskej vody urobiť pitnú. Vlastne to vie, len by nesmel investovať peniaze a energiu do zbrojenia, zabíjať, ale pomáhať.

Prof. Krčméry v citovanej knihe hovorí: Vo svete máme okolo 70 projektov (zdravotné inštitúty, školy, ktoré vzdelávajú v „treťom svete“ ľudí ako sa chrániť pred epidémiami. Budujú však i ihriska, kopú studne, roznášajú vrecia kukurice... Profesor osobne ošetroval bezdomovcov a teraz chodí na Balkán ošetrovať migrantov. Predstavte si, žeby mal peniaze čo sa investujú do zbrojenia!

Čo môžeme my tu? Profesor Krčméry odišiel z krízového štábu aj preto, lebo bolo „nad jeho sily presadzovať svoj názor“, ktorý považoval za reálny. A nebol to rozpor s premiérom! U nás nie je klasická vojna, ale inakšia. Rozdelenie medzi opozíciou a koalíciou. Keby sme nebojovali proti testovaniu, keby sme sa zjednotili skôr, zabezpečili testy, možno by to bolo ináč.

A tak vidíme, že evanjelium je síce príbeh spred 2 000 rokov, ale hovorí do súčasnosti a hovorí aj do politiky. A apeluje na nás, aby sme nehľadali rozdelenie, ale zjednocovali sa a pomáhali si navzájom. A aj to je „hľadanie Božieho kráľovstva“.

Turzovka - Vršek, 2021

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.