Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zjv 15, 1-4, Lk 21, 12-19

Možno ste si všimli, že pri prvých čítaniach sa zastavujeme menej často ako pri evanjeliách.

Je to prirodzené – Ježišove skutky a slová sú nám bližšie a zasluhujú si našu pozornosť.

Výklad Knihy zjavenia sú však úplnou popoluškou. A púšťať sa do jej čítania a porozumieť jej je náročné. Mnohí kazatelia, ktorí bičovali hriechy svojich súčasníkov však často po nej siahali. A často sa dostali mimo učenia Cirkvi. Táto kniha je veľmi zložitá a ťažko pochopiteľná – hovorím (aj) za seba.

Napríklad v dnešnom úryvku, hoci nepatrí k tým najťažším, čítame o siedmich anjeloch, ktorí mali sedem posledných rán, lebo nimi sa dovŕšil Boží hnev. My si anjelov predstavujeme – a myslím, že správne, že sú poslaní od Nebeského otca, aby nám pomáhali a nie vylievali na nás Boží hnev. V Katechizme Katolíckej cirkvi (KKC) by sme márne hľadali slovíčko Boží hnev, prípadne Boží trest. Naopak čítame tam o tom, že hnevu sa máme vyvarovať a nepáči sa Bohu. V čísle textu 2259 tam čítame: V rozprávaní o tom, ako Kain zabil svojho brata Ábela, Sväté písmo zjavuje, že už od začiatku ľudských dejín mal človek v sebe hnev a žiadostivosť ako následky prvotného hriechu. Človek sa stal nepriateľom svojho blížneho. Boh odsudzuje ohavnosť tejto bratovraždy... Boh sa teda nemôže hnevať, keď ho odsudzuje.

Preto tieto a podobne vyjadrenia musíme čítať v kontexte vtedajšej doby. Trest (hnev Boží) máme chápať v tom zmysle, že človek sa sám trestá, lebo sa odlučuje od Boha, odmieta Boha – ako Kain. KKC hovorí o tom takto: (1057) Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži. Človek sa odlučuje od Boha a sám sa trestá.

Takže dnešný text máme brať v tom zmysle, že anjeli vyhlasujú Božie spravodlivé súdy, ktoré si privodilo samotné ľudstvo a nespôsobil im ho Boh. A oslavujú Boha za veľké a obdivuhodné sú skutky, lebo Boh zachránil mnohé národy, ktoré sa mu budú klaňať.

 Turzovka, 25.11.2020

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.