Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kor 2, 1-5, Lk 4,16-30

U sv. Pavla často čítame o múdrosti Božej a ľudskej.

Aj dnes sme počuli ako hovorí Korinťanom: Keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. A ďalej zdôrazňuje:

Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Ako to máme chápať? Veď Boh nám dal rozum, aby sme uvažovali a boli múdri. Dokonca hovoríme o dare múdrosti.

Mohli sme to pekne vnímať na Petrovom postoji, ktorý sme čítali v evanjeliu včerajšej nedele. Pán tam vytýka Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“. Hoci tesne predtým mu povedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. Prečo takmer v jednom okamihu bola u Petra múdrosť od Nebeského otca a vzápätí Peter „vypotil“ ľudskú múdrosť, pre ktorú ho Pán odmieta ako satana?

V prvom prípade bol otvorený pre Božieho ducha. Keď Ježiš začal hovoriť, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, Peter vidí, že ak Ježiš bude trpieť, stratí svoje postavenie prvého, v ktoré dúfal. Začína myslieť nie na Bože plány, ale na seba a hovorí: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“

Vidíme to pekne aj u Nazaretčanoch (dnešné evanjelium). Nepočúvali proroctva, nepočúvali Ježišove slová, teda Božie plány, ale sebecky chceli senzáciu, zázraky.

Ľudská múdrosť a Božia múdrosť je naznačená aj v udalostiach, ktoré pripomenul Ježiš Nazaretčanom aj nám. Keby vdova zo Sarepty nasledovala ľudskú múdrosť, nikdy by neprichýlila Eliáša. Keby Náman ostal pri ľudskej múdrosti a trval na tom, že v Damasku majú lepšie rieky, nezostúpil by na slovo Elizea do Jordána a nevyliečil sa.

Vychádza mi to tak – ľudská múdrosť je uvažovanie z pohľadu seba – sebecky. Božia múdrosť je - byť otvorený pre službu, Božieho ducha.

Turzovka - Dom sv. Jozefa, 31.9.2020
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.