Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dan 2, 31-45, Lk 21, 5-11

Na ceste do kostola sledujem, ako zbúrali strechu na domčeku a nadstavujú ho.

V tej súvislosti som počul poznámku: Dúfam, že ten domček má dobré základy, lebo im to popraská. Dôležitosť základov je evidentná. Pán Ježiš to zdôrazňuje aj v jednom zo svojich podobenstiev. Samozrejme nehovorí o statike, ale o dôležitosti morálnych zásad v živote, presnejšie o nasmerovaní života na Boha. V tej súvislosti sa tiež hovorí, že je niečo postavené na hlinených nohách. A to je prebrané z textu dnešného prvého čítaní, v ktorom Daniel hovorí o krehkosti Nabuchodonozorovej ríši.

Používa pekné prirovnanie o soche, ktorej hlava bola z najčistejšieho zlata, ale nohy sčasti zo železa a sčasti z hliny. Pekný obraz aj na dnešné spoločenské zriadenia.

Vidíme ako sa v médiách lesknú ich predstavitelia (hlavy). Predstavujú sa ako charaktery z najčistejšieho zlata. Akonáhle ich sledujeme viac, zistíme, že to tak nie je. Buď sa peknými javili len navonok, alebo ich „pokazila moc“.

Tak je to nielen s predstaviteľmi, ale aj so spoločenskými zriadeniami a inštitúciami. Niektoré sú založené hneď od počiatku na zlých základoch. Niektoré sa postupne zdegenerujú. Napríklad komunizmus a fašizmus bol od začiatku založený na vraždení a prenasledovaní. Navonok sa predstavovali tieto systémy ako humánne a boli pre mnohých príťažlivé. Tak to vyzerá aj s demokraciou a liberalizmom. Základy dostali vo Francúzskej revolúcia, ktorá mala heslo: Bratstvo, rovnosť sloboda. A hneď vynašli gilotínu a stínali hlavy!

Iné inštitúcie boli založené na krásnych ideáloch. Tak vyzerajú aj niektoré humanitárne a charitatívne diela. Dostávajú sa do nich postupne ľudia, ktorí sa začnú obohacovať.

Tak to bolo a je aj v Cirkvi. Veď Ježiš ju založil na záchranu človeka. Najlepší zakladateľ a najlepšie pohnútky, prostriedky a učenie. A koľkokrát sklamala. Sám zakladateľ Ježiš nás upozorňuje: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! Úžasne je to, že Cirkev sa vždy zreformuje. Vždy vychádza ako očistená a ide v ústrety budúcnosti. Lebo Ježiš povedal, že je s nami až do skončenia sveta a brány pekelné (ani ľudské) ju nepremôžu!

Preto nám aj dnes odkázal: neľakajte sa (Lk 21,9).

Turzovka, 26.11.2019
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.