Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Múd 6, 1-11, Lk 17, 11-19 

Dnešné prvé čítanie je ako šité pre politikov.

Úplne celé. Len miesto kráľa dosadiť: Premiér, prezident, predseda, poslanec, prokurátor, sudca... Je im adresované: Svoju moc máte od Pána a vládu od Najvyššieho. On sa vás bude pýtať na vaše skutky a skúmať bude vaše myšlienky. Lebo ste boli služobníkmi jeho kráľovstva, a nesúdili ste spravodlivo, nezachovávali ste zákon, ani ste nekonali podľa Božej vôle.

My si skôr privlastňujeme tieto slova: Veď malému človeku sa priznáva zľutovanie, ale mocní budú neúprosne vypočúvaní.

Je to len pre tých veľkých? Nie sme aj my veľkí? Každopádne nimi chceme byť. Ak na nikoho nakričíme, ak sa na niekoho nahneváme, chceme nad nim vládnuť, chceme aby konal tak, ako sa nám páči. Ako by sme konali, keby sme boli v „koži veľkých“?

Ďalej sme počuli: tí, čo sväto strážia sväté veci, budú uznaní za svätých... Strážime v sväté veci? Sme posvätení krstom, po sv. prijímaní v nás žije Ježiš, počúvame Božie slovo... Strážime si tieto sväté veci? Ak áno, strážime si city, myšlienky slova, postoje... Všetci pokrstení máme účasť na jeho kráľovstve, aj pre nás platí: On sa vás bude pýtať na vaše skutky a skúmať bude vaše myšlienky. Lebo ste boli služobníkmi jeho kráľovstva.

Preto musíme všetci z malomocnými z evanjelia prosiť: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ A nezabúdať na vďačnosť, že sa nám dostalo poučenia Božieho slova – jeho múdrosti, aby sme odišli z nášho stretnutia s Ježišovou pochvalou: choď, tvoja viera ťa uzdravila.

Turzovka, 13.11.2019
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.