Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10, Mk 8, 14-21

 Počas môjho pôsobenia v Banskej Bystrici som mal možnosť denne sa stretávať a diskutovať so vzácnym človekom, profesorom F. Škodom, ktorý bol od roku 1946 v Ríme na štúdiách a keďže sa zatiahla železná opona, nemohol prísť ani na pohreb svojej matky.

Vrátil sa až v roku 1990 na žiadosť pána biskupa Baláža, aby prednášal v kňazskom seminári. Mal doktorskú dizertačnú prácu o treste smrti, ktorá bola preložená do mnohých jazykov. Veľmi mi raz otvoril oči, keď poznamenal: Dnes sa za najväčšiu hodnotu považuje život. Vždy to tak nebolo! V stredoveku bola najvyššou hodnotou viera a večná spása. Tak ako dnešný človek chráni život, tak si vtedajší človek chránil vieru a večnú spásu. Od toho sa všetko odvíjalo.

Tak sa ľahko stane, že my vyčítame Bohu, že niekto zomrie, že niekto trpí – akoby to bolo jeho dielo. Málo dbáme o spásu, večný život.

Ak z pohľadu večnej spásy, záchrany pre večnosť pozeráme na prvé čítanie o potope, dostane úplne iný zmysel. V tejto súvislosti nám v seminári pán profesor Búda, na túto tému povedal, že aj túto udalosť môžeme vidieť z pohľadu Božieho milosrdenstva. Keď súčasníci Noema videli, že sa plní hrozba potopy, mohli sa spamätať v obrátiť sa k Bohu.

Svätopisec antropomorfisticky  popisuje situáciu: Keď Pán videl, že zloba ľudí na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené k zlu, oľutoval, že urobil človeka na zemi, a bolelo ho srdce. Stvoriteľa „bolelo srdce“, veď on chce dobro svojmu stvorenstvu.  

K čomu nás môže viesť táto úvaha? Asi k výzve Pána Ježiša: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ Prečo? Aby sme boli spasení. Opäť pohľad na podstatné – večnosť.

Čo bol kvas farizejov a Herodesa?

Kvas farizejov:

Robenie sa dobrými pred ľuďmi a kvôli ľudom – pretvárka, faloš. Asi by bolo potrebné na prvé miesto dávať vieru, večnosť ako som spomenul v úvode. Motiváciou by teda mala byť viera a nie „čo na to ľudia“. Čo poviete, aké percento birmovancov ide k birmovke zo zvyku, tradície, tlaku rodiny a koľko z vnútorného presvedčenia, z viery. Napríklad včera mala stretnutie jedna skupina birmovancov pred svätou omšou. Okrem animátorki sme tu nikoho z nich nevideli...

Kvas Herodesa:

To je úplne protiklad kvasu farizejov. Nakazený kvasom Herodesa Boha sa nebojí, ľudí sa nehanbí – ako hovorí Pán Ježiš v podobenstve o sudcovi.  Jednoducho robí zlo bez okolkov. Nemá problémy vraždiť neviniatka, robiť verejné pohoršenie „žiť s manželkou svojho brata“, uväzniť Jana Krstiteľa a dať ho sťať...

Koľkí sa vystatujú zlobou, hrdia sa ňou, násilie je pre nich pracovnou metódou.

Pán Ježiš apoštolom i nám pripomína koľkých nasýtil s pár chlebmi, aby sme si uvedomili, že aj nás sýti Chlebom života, aby sme šli na podstatu a mysleli na večnosť. Úprimné stretnutie s Pánom by nám malo pomôcť chrániť sa kvasu zla.

Turzovka, 17.2.2015

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.