Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gn 13, 2. 5-18 Mt 7, 6. 12-14

Starozákonný človek sa považoval za požehnaného od Boha, keď bol bohatý.

Preto nás neprekvapuje, že sme v prvom čítaní počuli: Abram bol veľmi bohatý: mal stáda, striebro a zlato. Ale aj Lot, ktorý šiel s Abramom, mal stáda oviec, dobytok a stany. Preto im nestačila krajina, ak mali bývať vedno; mali toľko majetku, že nemohli zostať spolu.

Vidíme rozpínavosť bohatstva. Bohatý chce mať stále viac. A to je pliaga človeka pred 3 tisíc rokmi i teraz. Ku cti Abrama treba povedať, že nebol na bohatstve závislý. Bol šéfom, mohol rozkázať, ale on rieši problémy pokojnou cestou a synovcovi Lotovi hovorí: Nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi; sme predsa bratia! Nie je pred tebou celá krajina? Preto, prosím, odlúč sa odo mňa. Keď pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo; keď si vyvolíš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú. Lot si vybral samozrejme úrodnejšiu krajinu, Abram sa spoliehal na Božie požehnanie, dôveroval Bohu. A vieme, že sa mu to oplatilo. Dostal prisľúb na to najväčšie dobrodenie, ktoré vtedajší človek mohol mať: Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu na zemi; ak môže niekto spočítať prach na zemi, bude môcť aj tvoje potomstvo spočítať. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a po šírke, lebo ju dám tebe.“

V tom je Abram (Abrahám) príkladom – „Otcom veriacich“. A kto z nás by v tomto smere nepotreboval povzbudenie? V dôvere v Boha dokážeme splniť požiadavky evanjelia. I tie dnešné: Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. A to vlastne robil aj Abram – dal prednosť Lotovi.

A ďalej: Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ A tou cestou veru Lot nešiel a tak aj dopadol.

Turzovka 25.6.2019

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.