Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 25, 13-21, Jn 21, 15-19 

Ak v minulosti prekvital spolkový život a boli rôzne združenia, teraz badáme ich úplný zánik.

Dnešní ľudia sa neradi zúčastňujú aj nejakých akcii. Môžeme to badať pri Noci kostolov, spomienok i kultúrnych podujatí. Sme unavení, chceme byť sami, sme znechutení? Na Facebook som dal snímku s prázdnou ulicou a pod ňu nápis: Vyjdem na ulicu – prázdna. Otvorím Facebook a tam všetci. Myslím, že to vystihuje dnešnú dobu.

Na akú akciu ideme radi? Niekto poznamenal: "Na hostiny sa chodí. Tam nás pohostia a je tam dobrá atmosféra." Možno má pravdu. Každopádne sa o to snažil Pán Ježiš. S apoštolmi sa lúčil v rámci slávnostnej večere, zúčastňoval sa hostín, čo mu neprajníci vyčítali. Po zmŕtvychvstaní sa dával poznať pri stolovaní.

Pri akej situácii vymenoval svojho nástupcu aby viedol tých, ktorí v neho uveria? Očakávali by sme, že pri nejakej posvätnej chvíli, na posvätnom mieste. Všimli ste si túto poznámku evanjelistu Jána: Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra? S apoštolmi jedol a pritom sa Petra pýta: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Pri stolovaní sa Ježiš pýta jednoducho, priamo a dosť indiskrétne na lásku Petra. Keď sa nad tým tak zamýšľame na inom mieste by to bolo ešte nevhodnejšie. Tu to viac sedelo. Aj diplomati tvrdia, že sa viac dá dohodnúť pri stolovaní ako za rokovacím stolom.

Zišli sme sa tu pri posvätnom stole v posvätnom priestore. Uvedomujeme si, ako vždy a hlavne na prvý piatok, Ježišovu lásku. Lásku jeho srdca. Tu to vyzerá príliš posvätne a možno stroho. Preto tak ako na iné v úvode spomínané akcie aj nám sa tu nechce. Veď koľkí z pokrstených sú tu?! Pán Ježiš je s nami aj pri stolovaní spolu s našimi priateľmi, ale i v našej samote, vo všetkých okolnostiach života. Tam mu skúsme odpovedať na jeho otázku a opätovať jeho lásku. Tu je to dosť samozrejme, formálne a možno málo obohacujúce. Ak kladne odpovieme v rôznych životných situáciách, bude to pre nás oživujúcejšie. Iste aj radostnejšie! A dokážeme sa viac zapojiť do života.

Ježiš poveril Petra aby bol hlavou jeho verných. Nechce aby sme boli osamelí, chce aby sme tvorili spoločenstvo - Cirkev.

Turzovka, 7.6.2019

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.