Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 16, 11-15, Jn 15, 26 – 16, 4a

Keď hovorí Pán Ježiš o Duchu Svätom, ktorý má prebrať jeho dielo záchrany sveta, hovorí často o ňom ako Tešiteľovi.

Dnes sme počuli: Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.

Apoštoli potrebovali Tešiteľa, lebo ich čakajú ťažké časy. Ježiš im hneď po slovách o Tešiteľovi hovorí: Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. Hovorí o týraní fyzickom – dokonca zabití i o trápení psychickom - vylúčia vás zo synagóg. To bola veľká bolesť. Ako pravoverní židia vyrastali v synagóge, kde mali spoločenstvo, kde sa modlili, kde sa učili... A naraz, von. Neviem to adekvátne prirovnať. Vylúčenie z farnosti nie je nijakým trestom, lebo niektorí sa sami vylučujú.

Vnímame my Ducha Svätého ako Tešiteľa v našich ťažkostiach? Kde ho nájdeme?

V minulosti jestvovala tendencia, aby sme ukazovali Cirkev ako jediné bezpečné miesto na svete, oslobodené od všetkých nebezpečenstiev sveta. Je to pravdivý obraz, ale iba do určitého stupňa. Cirkev nikdy netvorí miesto úteku od sveta. Cirkev sa nachádza uprostred sveta a plní poslanie pre jeho spásu.

Cirkev žije uprostred ohrození. Pokus predstavovať Cirkev ako inštitúciu vylúčenú zo sveta, ktorá dáva pocit bezpečnosti, pretože izoluje od ohrození, ktoré jestvujú vo svete, nezodpovedá skutočnosti Cirkvi, akú chcel mať Kristus. Ježiš chcel inú Cirkev: Cirkev ako „znamenie časov“, ako „zanemenie“ jeho prítomnosti vo svete, Cirkev ako „znamenie“ spásy, „znamenie“ nádeje pre svet. Nemáme sa pohoršovať, hovorí Ježiš apoštolom i nám. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali.

Ježiš, keď nás chcel povzbudiť k vytrvalému nasledovaniu, dáva nám prísľub, že Tešiteľ Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal (Jn 14, 26). Tieto slová Ježiša môžu byť pre nás veľkou posilou a prísľubom. Duch Ježiša nás nenechá v našom zabudnutí a strate.

Prosme o hlboké vedomie, že prísľub Ducha Svätého je adresovaný každému z nás. Vďaka tomuto prísľubu, bez akýchkoľvek zaťaženia a predsudkov môžeme ľahšie vstúpiť do ovzdušia pozorného, obetavého a láskyplného počúvania Božieho slova. Keď vyznáme krehkosť našich snáh, prosme o Ducha Tešiteľa, ktorý má moc otvárať mysle i srdca na slová Ježiša.

V tejto meditácii prosme tiež o vedomie, že naše zaangažovanie do života s Ježišom, plného štedrosti a obetavosti, bude pre nás povzbudením. Túžba byť s Ježišom, fascinácia Ježišom, sú pre nás najdôležitejšie. Veľké otvorenie sa pre Ježiša, dôvera Ježišovi spôsobia, že po čase naše mysle i srdcia sa budú spontánne otvárať na plnšie chápanie jeho osoby i náuky. Potom budeme mať potechu a budeme potešovať iných ako sv. František Assiský, ktorý sa modlil:

„Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja: aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali, skôr chápať iných, než aby mňa chápali, skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame – nadobúdame, len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých, len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia, len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.“

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 27.5.2019

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.