Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 10, 1-10, Mk 3, 31-35

Čim som starší a čím viac sledujem situáciu rodín a ich detí, tým viac sa presviedčam o ich potrebe – zdravých, kompletných.

Keďže rodín ubúda a čim ďalej tým viac je detí z rozbitých rodín, tým zjavnejší je ich deficit. A tak na každom kroku; pri miništrovaní, v kostole a najmä pri športe badať nevyrovnanosť - psychickú i fyzickú nestabilitu detí. Roky som poloprofesionálne trénoval žiakov, venoval sa im pri výletoch, pri miništrovaní, v kostole i mimo kostola. Tu viac ako päť rokov som s nimi každú nedeľu pri florbale. Túto nedeľu som musel jedného chlapca vylúčiť, minulú nedeľu boli na turnaji rodičia svedkom takmer nepríčetných výbuchov hnevu svojich detí a nemohli ich utíšiť. S tým som sa v minulosti nestretol. Sú to deti z nekompletných rodín, alebo s problémami v rodine. Čo je pozoruhodné, chodia tam deti z detského domova, ale s tými nie sú také problémy. Viac sa vedia zaangažovať za kolektív, nehrajú tak na vlastnú päsť, sú dobrosrdečnejší. Iste sa im v Dome sv. Jozefa venujú. Totiž aj deti z kompletných rodín sú často vychovávané ako jedináčikovia. Ak rodičia majú dve detí, často s väčším odstupom, sú to vlastne jedináčikovia. 

Áno, neučíme sa my a neučíme ani deti tomu, čo hovorí o sebe Ježiš: Prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože – 1. čítanie. Dvakrát to tam zaznelo. A pred svojou matkou a rodinou vyhlásil: Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka. O tom už viac na linke dole.

Turzovka, 29.1.2019
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.