Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zjv 14, 1-3. 4b-5, Lk 21, 1-4

Keď čítam žalmy, alebo aj niektoré iné texty Starého zákona žasnem nad tým, aký hlboký vzťah mal človek k Bohu už pred dvoma, troma tisícročiami.

Badáme aj to, že sa nemení psychika človeka. Nájdeme tam aj jeho slabosti a zločiny. Zároveň vidíme ideovú líniu Starého a Nového zákona. Zoberme si dnes na mušku 50. žalm:

Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.

Zo Siona plného nádhery zažiaril Boh; náš Boh prichádza a už nemlčí:

pred ním je žeravý oheň a vôkol neho búrka mohutná.

Zaznieva tu to, čo sme počuli v prvom čítaní: A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia.

Ján ďalej píše: Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca.

Žalm:

On nebo i zem volá z výšavy na súd nad svojím národom:

Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou.“

Starozákonný ľud, i autor toho žalmu, žil v mori pohanov. Videli ako Bálovi a Aštarte prinášali hrozné ľudské obete a žalmista mal odvahu (neviem ako to prijali kňazi, korí žili z obiet) napísať:

Viac z tvojho domu býčky neprijmem ani capov z tvojich čried.

Lebo mne patrí všetka lesná zver, tisícky horskej zveriny.

Poznám všetko vtáctvo lietavé, moje je i to, čo sa hýbe na poli.

Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba;

veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa.

Vari ja hovädzie mäso jedávam alebo pijem krv kozľaciu?

Ďalšie verše sú v súlade s duchom dnešného evanjelia, v ktorom Pán Ježiš chváli chudobnú vdovu, ktorá dala na chrám dve drobné mince. V 50. žalme ďalej čítame:

Obetuj Bohu obetu chvály a Najvyššiemu svoje sľuby splň.

Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí;

a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.“

Pravý Boh nežiada a nepotrebuje od nás obety. Nie je žiadostivý a krvilačný. Pochopil to už starozákonný človek, ktorý ďalej v mene Božom hovorí:

No hriešnikovi Boh hovorí: „Prečo odriekaš moje príkazy

a moju zmluvu v ústach omieľaš?

Veď ty nenávidíš poriadok a moje slovo odmietaš

Keď vidíš zlodeja, pridávaš sa k nemu a s cudzoložníkmi sa spolčuješ.

Zo svojich úst vypúšťaš zlo a klamstvá snuje tvoj jazyk.

Vysedávaš si a ohováraš svojho brata, syna svojej matky potupuješ.

Žalmista nás povzbudzuje k dôvere, akú mala chudobná vdova: A vzývaj ma v čase súženia: ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš.“

Turzovka, 26.11.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.