Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zjv 1, 1-4; 2, 1-5a, Lk 18, 35-43

Páter Ing. Aleš Opatrný k prvému čítaniu ostatnej nedele napísal: Tieto dosť nejasné miesta z prorokov boli a sú materiálom pre najrôznejšie špekulácie.

Ale tomu je lepšie vyhnúť sa. Držme sa skôr celku než jednotlivostí a snažme sa v každom prípade uviesť text do súvislosti s duchom Písma. Ešte zložitejšie je pochopiť a vysvetliť Knihu zjavení, ktorú sme dnes začali čítať. Nie som dosť erudovaný k jej interpretácii. Predsa poukážem na to, čo apoštol Ján píše do Efezu: Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú, a zistil si, že sú to luhári. Si vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si.

Veriaci toho prvého kresťanského spoločenstva sú pochválení, lebo vedeli rozlíšiť pravých apoštolov od nepravých. Asi základ tomuto rozpoznaniu dali vtedy, keď nemohli zniesť zlých. Ako čítame ďalej išlo o sektu Nikolaitov, ktorí hlásali neviazanú mravnú slobodu. Efezania odmietli nemravnosť. Je to dávno a stále osvedčovaná skutočnosť. Ten pozná pravdu a vie ju rozlišovať, kto má čisté srdce. Efezania odmietli mravnú neviazanosť a preto ostali pri pravých apoštoloch, právom učení.

Myslím, že je dobré, ak skúmame morálny profil a charakter ľudí, ktorí niečo hlásajú. Napríklad ak je politik za rodiny a sám žije v rozvrátenej rodine a nemorálne, je len otázkou času, kedy sklame.

Ešte dôležitejšie je, aby sme sa vyhli my tejto chybe. Preto máme ako slepec z evanjelia ísť za Ježišom a na jeho otázku: „Čo chceš, aby som ti urobil?“, odpovedať: „Pane, aby som videl.“

Uvedomme si, že vidíme veci podľa svojich predstav a túžob. Vidieť správne skutočnosti je náročné. My si vysvetľujeme veci podľa svojich predstav. Čo sa babe chcelo, to sa jej snívalo – sa hovorí. To platí rovnako pre mužov i ženy, vysvetľujeme si veci podľa svojho. Máte skúsenosti ako nekriticky zastavajú matky svoje deti.

Známy Murphyho zákon: Príkaz, ktorý sa dá zle pochopiť, sa zle pochopí. Ten komu je niečo nariadene si to zjednoduší.

Málo je takých ľudí akým bol slepec z dnešného evanjelia, ktorý videl, šiel za Ježišom a velebil Boha.

Turzovka, 19.11.2018

 




Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.