Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Roku 1989 zomrela posledná rakúska cisárovná Zita vo veku 97 rokov.

Bola manželkou posledného rakúskeho cisára, uhorského kráľa a českého kráľa Karola I. (1916-18). Aj keď po roku 1918 žila „necisársky“, veľmi skromne a v ústraní, pohreb mala podľa pradávnej cisárskej tradície.

Keď pohrebný sprievod s jej telesnými pozostatkami prišiel ku kláštoru kapucínov vo Viedni, ceremoniár zaklopal na bránu cisárskej hrobky Habsburgovcov. Strážca sa zvnútra opýtal: “Kto chce vstúpiť?”

Ceremoniár: “Zita, rakúska cisárovná, korunovaná kráľovná uhorská, kráľovná česká, dalmátska, chorvátska... Spolu vymenoval 54 titulov.

Strážca: “Nepoznám ju!”

Ceremoniár zaklopal ešte raz na bránu.

Strážca zdnuka: “Kto žiada vstúpiť?”

Ceremoniár: “Zita, jej Výsosť, cisárovná a kráľovná.”

Strážca: “Nepoznám!”

Ceremoniár znovu trikrát zaklopal.

Strážca: “Kto žiada vstúpiť?”

Ceremoniár: “Zita, smrteľný, hriešny človek.”

Strážca: “Nech vojde.”

V tom sa naraz otvorili obidve krídla vstupnej brány.

Bránou smrti prechádza každý človek ako „smrteľný a hriešny človek“. Potrebuje súcit toho, ktorý panuje nad smrťou.

Dnes sme počuli Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova...Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“

Potom... povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.

Mládenec sa stretol so súcitom pána nad životom a smrťou. Preto bol vrátený jeho matke.

Iba vďaka súcitu Boha, ako smrteľní ľudia a hriešnici, môžeme byť vrátení do života, kde už smrť nepanuje.

Turzovka, 18.9.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.