Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jer 26, 11-16.24, Mt 14, 1-12 

Možno je medzi nami niekto, kto nebol v múzeu, opere, na nejakom štadióne...

Chcete preto zrútiť tieto objekty? Prečo sú mnohí proti kostolom? A samozrejme aj proti kresťanom.

Odpoveď na to dáva príbeh o Jánovi Krstiteľovi. Je mučeníkom pravdy a morálky. Presnejšie pravdy v morálke. Evanjelista nám o tom píše takto: Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ Povedal mu, že nesmie žiť s manželkou svojho brata. Preto bol proti nemu Herodes, jeho konkubína Herodiada i jej dcéra.

Herodesovi vstupuje do svedomia, Herodiada a jej dcéra sa boja, žeby sa Herodes obrátil a oni by stratili postavenie.

Prečo sa Ján staral do toho? Pouvažujte! Žiarlil na Herodiadu? Nie (to bola smiešna otázka, však)! Získal tým niečo Ján Krstiteľ? Nie. Prečo potom do toho zasahoval? Videl škodlivosť pre kráľa i národ. Kráľ demoralizoval národ! Ján Krstiteľ chcel dobre kráľovi, národu. Keby ho počúvli, bolo by to pre všetkých dobre.

Kto získal, ťažil zo smrti Jána Krstiteľa? Herodes? Herodiada? Dcéra? Zdá sa mi, že iba dočasne! Evidentne nie dlhodobo a to nehovorím o večnosti!

V konečnom dôsledku získal Ján Krstiteľ! I národ. Ľud získal na základe Jánovej obeti povzbudenie a varovanie, aby nevybočili z Božích ciest.

Možno si vzdychneme: Aj dnes by sme potrebovali takého Jána Krstiteľa. A mnohých! Vidíme ako nedostatkom takých prorokov trpí spoločnosť. Aká nemorálnosť je u popredných v národe a ako sa to prenáša do našich rodín.

V úvode sme vyjadrili počudovanie, prečo je niekto proti kostolu. Rozšírme to: Čudujeme, že sa tak stavia niekto proti Cirkvi, pravde... Priamo, i nepriamo. Práve v týchto dňoch sa v EÚ vyčleňujú veľké peniaze na rodovú rovnosť, ktorá narúša spoločnosť. Modlíme sa, aby sme boli aspoň trochu svedkami pravdy, ako Ján Krstiteľ.

 Turzovka, 4.8.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.