Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Oz 6, 1-6, Lk 18, 9-14

Už ako deti sme sa porovnávali s inými – kto je väčší, kto je ťažší (nepozerali sme na líniu), kto ďalej dohodí, kto je milší v očiach otca, učiteľky...

Toto porovnávanie je základom osobnostného rastu človeka.

Určite nám nezaškodí ani v dospelosti využiť túto zakorenenú vlastnosť a pomocou nej pozrieť, aká je skutočná hodnota našich skutkov, akí sme. Všetci sme však náchylní porovnávať sa so slabšími a tak si myslieť, že sme lepší ako tí druhí.

Niekto napísal: „Či budeme Bohom prijatí alebo nie, to závisí od smeru nášho pohľadu; od toho, s kým sa porovnávame.“

Dnešné evanjelium nám predstavuje dve postavy – farizeja a mýtnika – ktorí sa taktiež porovnávali. Medzi nimi bol však rozdiel v porovnávaní sa a tak jedna postava odchádza z chrámu ospravedlnená a druhá nie. Aké boli teda tieto postavy?

Farizej bol človek, ktorý sa rozpráva s Bohom len navonok. V skutočnosti sa rozpráva sám so sebou. Chýba mu schopnosť počúvať. Hľadá iba potvrdenie svojich postojov. Porovnáva sa s mýtnikom a s inými hriešnikmi. Pýcha mu nedovoľuje uznať svoje slabosti. Aby mohol zotrvať v presvedčení o svojej „spravodlivosti“ vychvaľuje seba a pohŕda druhými.

Farizej ďakoval, že nie je ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Porovnával sa s tými, ktorých považoval za horších. Keby rástol v ich prostredí, ktovie aký by bol on! Jeho pohľad smeroval „nadol“, preto sa považoval za lepšieho a nemohol nájsť na sebe chybu.

A aký bol mýtnik? Bol to človek, ktorý porovnáva samého seba možno aj s inými, ale vidí ich lepšími ako je on. Porovnáva sa s veľkosťou a svätosťou Boha? Možno. Stojí pred Bohom uznáva svoju vlastnú hriešnosť. Nesnaží sa ju ospravedlniť. Nehľadá pre seba poľahčujúce okolnosti. Naopak, uznáva a otvorene vyznáva svoju hriešnosť a odovzdáva ju Bohu.

Ako to vyzerá, keď sa človek ako to bolo v prípade mýtnika, porovnáva s veľkosťou Boha? Keď sa pozerá smerom „nahor“? V takomto porovnávaní vychádza najavo úžasný rozdiel medzi našou a Božou spravodlivosťou. Tento človek nepredkladá svoju spokojnosť so sebou, nepredkladá Bohu len svoje úspechy. Vyznáva skutočnú bolesť nad svojim hriechom.

Takže: S kým sa to porovnávame? Netreba zmeniť smer nášho pohľadu?

Vyskúšajte si to na horách. Keď sa pozeráme dole, zbadáme červíka, a možno si budeme namýšľať, že sme veľkí. Pozrime na hory a... budeme žasnúť. Nie však nad svojou veľkosťou.

Turzovka, 10.3.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.