Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Sam 6, 12b-15. 17-19, Mk 3, 31-35

Často počuť vyjadrenia typu: Tak môže milovať iba matka; to iba matka pochopí; taký bôľ môže prežívať iba matka...

Niekedy aj po dlhých rokoch sa nevie matka zmieriť so smrťou svojho dieťaťa, tiež nevie odpustiť, ak niekto (hoc zdanlivo) poškodil jej dieťaťa...

Niekdy sa však dá vybadať takzvaná opičia láska, ktorá deťom veľmi škodí (Menej časte je to u otcov). Manželky tiež niekedy zabúdajú, že sú na prvom mieste manželky a potom matky a tak je to niekdy aj u otcov. 

Čo ale ja o tom môžem hovoriť, možno ešte otcovia. Preto nechajme slovo Pánu Ježišovi. Kto tomu lepšie rozumie ako Stvoriteľ! Čo nám v tomto smere odkazuje v dnešnom evanjeliu?

Pán Ježiš veľmi dobre rozumel vyššie spomenutému a vedel čo je to materinský cit. Predsa povedal: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“ Skúste sa vžiť – najmä vy matky – do pocitov Panny Márie. Aj keď vieme, že sa týmto Ježiš nezriekol svojej matky.

Ale čo pod krížom? Sv. Bernard sa Panne Márie s veľkým súcitom prihovára:

Či nebolo pre teba horšie ako meč slovo: „Žena, hľa, tvoj syn“ (Jn 19,26), ktoré vskutku prebodávalo dušu a prenikalo až po oddelenie duše od ducha (porov. Hebr 4,12)? Aká to zámena! Dostávaš Jána za Ježiša, sluhu namiesto Pána, učeníka namiesto Učiteľa, syna Zebedejovho namiesto Syna Božieho, čistého človeka namiesto pravého Boha! Ako by to nepreniklo tvoju najcitlivejšiu dušu, keď už aj naše srdce, hoci je z kameňa a zo železa, rozrýva čo i len spomienka na to.

Nečudujte sa, bratia, keď hovoríme, že Mária bola mučenicou duše. Nech sa čuduje ten, kto zabudol, že Pavol medzi najväčšie hriechy pohanov ráta ich bezcitnosť (porov. Rim 1,31). To bolo ďaleko od Máriinho srdca, nech je to ďaleko aj od jej služobníkov.

Prečo to tak robil Pán Ježiš. Aby nám dal príklad, že na prvom mieste je Boh.

Zajtra máme Františka Saleského. To by ste mali zažiť, ten „krvák“, keď jeho duchovná dcéra sv. Františka De Chantal odchádza do rehole a necháva deti. Ja veru, keby som bol jej duchovným otcom, nemal by som to svedomie jej to dovoliť, nieto prikázať odísť od detí.

Peter a apoštoli odpovedali: "Boha treba viac poslúchať ako ľudí. (Sk 5:29). Myslím, že to dokážu tí, ktorí si uvedomia – a pevne – že Boh vie najlepšie čo je dobré pre život a preto ho počúvajú.

Turzovka, 23.1.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.