Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28, , Lk 21, 12-19

Zachytil som dávnejšie dokument pilota - veterána vietnamskej vojny.

Ušiel zo zajatia na druhý pokus. Prešiel veľké trápenia. Zo siedmich jediný sa dostal so vlasti. Je ťažko si predstaviť, že človek toľko môže prežiť. Vytrval, zachránil si život

Dnes sme v evanjeliu počuli: Ak vytrváte, zachováte si život. V tomto prípade nie len život v slobode, vo vlasti, ale dokonca stály život!

Prečo má zaujala spomínaná relácia? Asi preto, že tam bola vyzdvihnutá vytrvalosť, ktorá nám chýba. Sme príliš pohodlní. Vidím to u mnohých deťoch na florbale (vôbec pri športe), u miništrantoch. Koľké deti sa zapálili do pobožnosti, ktoré sú vo farnosti, ale len dočasne.

Nenariekajme, dajme nejaký recept:

Na začiatok je dobré zamyslieť sa nad pojmami vytrvalosť, trpezlivosť a tvrdohlavosť (možno aj predsavzatie).

Dobre by bolo charakterizovať tieto pojmy a vzájomne porovnať.

Nie je tu na to priestor, preto budem heslovitý:

Tvrdohlavosť sa od vytrvalosti líši tým, že jej chýba čnosť múdrosti.

Trpezlivosť je prostriedkom pre vytrvalosť. Kto nie je trpezlivý ťažko môže byť vytrvalý.

Je vytrvalosť cieľ alebo prostriedok? Vyzerá to že prostriedok. Počuli sme: Ak vytrváte, zachováte si život. Prostriedok k životu!

Na vytrvalosť človeka majú vplyv minimálne tri veci, ktorými sú vrodené dispozície, výchova a sebavýchova.

Vrodené vlastnosti sú základ, na ktorom sa stavia. Talenty, ktoré máme. Rozvíjanie osobnosti, a vytrvalosť je črtou osobnosti, prebieha výchovou, vzdelávaním, sebavýchovou...

Je tu tiež vplyv okolia, spoločnosti, priateľov.

Človek má tri mohutnosti duše: rozum, city a vôľu, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Aký je ich vplyv pre vytrvalosť?

Rozum

Treba chcieť- vedieť čo chcem.

City

Treba sa nadchnúť.

Vôľa

Vôľa a vytrvalosť kráčajú spolu ruka v ruke.

Spečatenie – pomôcka pre vytrvanie vo forme predsavzatia.

Predsavzatie - Pre vytrvalosť je potrebné predsavzatie. Predsavzatie povedať nahlas. Keď sa pre niečo rozhodneme, povedzme o tom druhému. Napríklad duchovnému otcovi, priateľovi...

Obetovať to Bohu. Mnohí potvrdia, že v náročných predsavzatiach pomohlo, dať to Bohu.

Psychológia:

Veľké a malé ciele

Ak chceme v niečom vytrvať, musíme mať jasný cieľ. Aby sme vedeli pre čo máme vlastne vytrvať. Ale aké ciele si dávať?

Veľký krok je potrebný pri zriekaní sa hriechu ako je odvykanie fajčenia, alkoholu, zbaviť sa hriešneho vzťahu ...treba urobiť jasný - rázny rez.

Iné je budovanie čnosti!

Tu je potrebná postupnosť malých krokov pri nadobúdaní vytrvalosti.

Rozhodnúť sa, že odteraz budem toto a toto vedieť je pekné, ale ide to cez malé kroky.

K veľkému cieľu sa ide cez malé ciele. Hrá na klavíri. Je potrebné začať s: prvá, druhá...

Vytýčme si veľké ciele, ale rozplánujme si cestu na kratšie etapy, ktoré sa zdajú ľahšie dosiahnuteľné nezabúdajúc, že za tým je jeden veľký cieľ.

Najprv jeden cieľ: Príklad o čistení vitráže. Ak je veľká a máme na ňu každý deň určitý čas, ak ju čistíme naraz celú, tak ju len rozmažeme nečistotu, ale ak postupujeme sklíčko za sklíčkom, vidíme výsledky. Podarí sa nám urobiť časť a badáme ako žiari.

Neustále trénovanie

Športovci potvrdzujú, že šport ich nútil neustále trénovať a tento tréning im pomáha byť vytrvalí aj v živote.

Čo dodať? Ak vytrváte, zachováte si život.

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 29.11.2017

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.