Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 11, 1-10, Lk 10, 21-24

 Máte skúsenosť s tým, že skromní ľudia sú úspešní? Asi nie v médiách, biznise... Tam sú vpredu skôr tí čo majú ostré lakte...

 Úspešnosť skromných vidím skôr vo vyrovnanosti, spokojnosti života. Mohol by som potvrdiť, že vedia napríklad lepšie vychovať svoje deti, sú obľúbení v spoločnosti... Psychológovia hovoria, že v kolektíve nie sú obľúbení „baviči“, ale tí čo počúvajú.

Už ste rozmýšľali nad tým prečo Boh vyberá za svojich spolupracovníkov práve tých skromných, v očiach ľudí maličkých?  Sú aj výnimky. Napr. sv. Pavol – toho musel zhodiť z koňa (doslova aj obrazne), sv. Augustín – koľko sa však musela za neho modliť svätá matka Monika a čo všetko musel prejsť...

Aj dnešné Božie slovo nám potvrdzuje, že Boh si vyberá maličkých.

Pán Ježiš hovorí: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.“

Posvieťme si na niektoré osobnosti:

Mojžiš, hovorí Bohu: „Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a vyviedol synov Izraela z Egypta?“ Je si vedomý, že má rečovú chybu, vysoký vek, že je to poslanie nad ľudské sily.

Prečo má Boh záľubu v slabých a skromných?

Dali by ste dary, schopnosti pyšným? Určite nie, veď by ich to pokazilo, stúpla by im sláva do hlavy.

Nie, Boh vôbec nechce aby sme boli falošne pokorní, alebo dokonca hlúpi! A to vôbec neznamená, aby sme boli slabej mysle, slabosi, neschopní pre život. Či mučeníci boli slabosi?

Asi kvôli ľuďom vyberá pre svoje diela maličkých, lebo chce poukázať na ich nadprirodzenosť. Aby ukázal, že to nie je dielo ľudskej múdrosti. Napríklad Gedeonovi to priamo hovorí, keď mu káže prepustiť bojovníkov: „Ľudu, ktorý je s tebou, je príliš mnoho, keď mám dať Madiánčanov do jeho ruky! Veď by sa potom Izrael vychvaľoval proti mne: „Vlastnou rukou som si pomohol!“ (Sdc 7, 2-3).

Aj na založenie Cirkvi vybral skôr ťarbavých rybárov, ako velikánov vtedajšej doby.

Vidíme to aj na ďalších veľkých dielach v Cirkvi: Sv. František Assiský, Don Bosco (chceli ho zavrieť do blázinca), sv. Margita Alacoque (vraj najnešikovnejšia sestra)...

Čo urobili skromní ľudia ako: Vincent z Pauly, František Xaverský, Peter Klaver, Damián de Veuster jednoduchý dedinský farár Ján Vianei, Malá lurdská pastierka Bernadeta Soubirousová a ostatní ponížení služobníci Kristovi.

Pridajme sa aj životom k Ježišovej oslave: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo“, aby sme aj my videli a počuli, čo mnohí proroci a králi chceli vidieť, ... ale nevideli, a počuť, ... ale nepočuli.

  Turzovka, 2.12.2014
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.