Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 17, 15. 22 – 18, 1, Jn 16, 12-15 

Každý človek má tých svojich päť minút slávy.

Včera som začínal: Smútok – bežný stav v našom živote. Dnes by som mohol: Sláva – zriedkavý stav v našom živote.

Sláva je v našej reči odvodená od slova „slová“ (to sa mi podarila slovná hračka). Ten je slávny o kom sa hovorí. Slávny by potom mohol byť každý o kom sa veľa klebetí. A je to tak. U nás sú slávni tí, o ktorých sa klebetí vo veľkom – v bulvári.

Ak dnes povedal Pán Ježiš: On ma oslávi, myslel tým Ducha svätého. Duch svätý bude o ňom hovoriť? Nie je to oslávenie v našom zmysle slova. V hebrejčine je použitý výraz „kabod.“ označuje to, čo je ťažké, čo má váhu. Znamená, to, že Ježišovi dá „váhu“ – dá mu dôležitosť, vážiť si ho. Takže aj u nás je táto alternatíva. 

Poďme však postupne:

Čítali sme úryvok z poslednej večere, keď Ježiš sa lúči so životom. Ako mnohí, ktorí vedeli, že sa blíži okamih ich odchodu a preto napísali svoj testament alebo povedali svojim priateľom posledné slovo, zhŕňa Ježiš svoj život a pôsobenie do jediného slova, ktoré má vážnosť závetu: Božia sláva.

Oslavoval Boha od začiatku svojej existencie na zemi. Keď sa narodil chudobný, bola to Božia oslava, keď sa podriaďoval svojim rodičom, bola to Božia oslava, keď si zarábal prácou svojich rúk, keď hlásal Božie kráľovstvo, jedol s hriešnikmi a uzdravoval chorých, bola to Božia oslava. A teraz, keď sa chystá umrieť, bude to vrcholná oslava Otca, pretože dokoná, čo mu uložil.

O čo teda Ježiš prosí? Aby mu dal Otec slávu, akú mal u neho ako jeho Slovo od večnosti, aby ho ako človeka prežiaril svojou láskou a mocou, aby mohol zoslať Ducha a tým vo veriacich zapáliť večný život.

Nehľadá tým sebecky vlastnú slávu, ale zjavenie Otcovej lásky na ňom má ukázať jednotu lásky, ktorá je v ňom a Otcovi. Veď Otec z lásky poslal Syna na svet a On z lásky splnil Otcovo poslanie. Ak Otec teraz vypočuje Ježišovu prosbu a povýši ho do svojej slávy, potom moc, ktorú bude Ježiš v nebi vykonávať, bude smerovať k oslave Otca, od ktorého všetko prijal. Tak sa zjaví hlboká pravda, že Boh je láska.

Z lásky ho Otec poslal na svet a on z lásky prijal Otcovo poslanie, ktoré pre neho znamenalo poslušnosť, strádanie a obeť života.

Ide tu úplne o inú slávu ako sa hovorí v 49. žalme je: Neboj sa, keď niekto zbohatne a keď sa rozmnoží sláva jeho domu. Pri smrti si nič nevezme ani nepôjde s ním sláva jeho.

Ježišovi nejde o slávu, ale o kabod! To je i cesta jeho nasledovníkov. Pekne je to vyjadrené v knihe Bruca Marshalla „Plná slávy“. Veriaci sa sťažujú pátrovi Smithovi, že steny sú opäť popísané potupnými nápismi proti Cirkvi a pápežovi. Páter Smith odpovedá: „Dobre, dobre. Ak prídu problémy, aspoň naše náboženstvo nezhrdzavie!“

Ježiš nehľadá svoju slávu, ale slávu Otca. Oslava vyslanca je sláva toho, kto ho poslal. Ježiš zjavil Boha svetu. A prosí, za všetkých veriacich všetkých storočí, ktorí prijali Otcovo slovo. Prosí za veriacich, prvých a posledných učeníkov, aby v tom k viere nepriateľskom svete zostali pevní vo viere, a v oslave Krista čistým životom.

Ježiš sa modlil aj za nás. Je v nás oslávený? Prečo nie? Aká je naša vďačnosť? Nie sú naše modlitby skôr upomienkou, prosíkaním, žobronením o pomoc, ako ďakovaním? Prosíme o Ducha svätého o ktorom Pán Ježiš povedal: On ma oslávi?

 Slnko nesvieti tam, kde sú zatvorené okenice. Čo musím otvoriť, čo vyvetrať a prežiariť slnkom – Božím slovom, aby som bol oslavou Krista?

Treba dať Ježišovi váhu – dôležitosť, vážiť si ho! Tým začnime.

Turzovka, 24.5.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.