Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 11, 32-40, Mk 5, 1-20  

Snáď pri nijakej stati evanjelia sa toľko nenatrápim ako pri dnešnej.

Popozeral som si dosť veľa prameňov, našiel aj nejaké dostupné výklady k tejto stati, ale nič múdre (to nebýva ani inokedy) mi nenapadá.

V čom vidím problémy?

  1. V mnohých antických kultúrach ľudia slepo verili v zlých duchov. Hovorilo sa o nich, že prebývajú na tmavých, opustených miestach, napr. v lese, na púšti a v hroboch. Na takom mieste Ježiš stretol muža posadnutého nečistým duchom. A to zaváňa legendami. Bolo to veľmi dramatické stretnutie, ktoré by sme možno radšej považovali za starovekú legendu.
  2. Nemáme vôbec skúsenosť s človekom posadnutým zlým duchom. A Marek o nich dosť píše. Dnešné média síce popisujú hororové scénky, ale neviem čo je na tom pravdy. Čítali sme o posadnutom: Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi.
  3. Ďalej posadnutí ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda okolo dvetisíc kusov sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. Už ako bohoslovec som mal s tým problémy – počet svíň a tiež to, že Ježiš vlastne tým obyvateľom urobil škodu – značnú!

Čo s tým?

Snáď zacitujem Pastoračnú aplikáciu z Komentára k evanjeliu podľa Marka. Je tam podnadpis: Odmietnutý Ježiš, kde môžeme čítať: Toto miesto je jedným z mnohých, ktorým by sme mohli dať podtitul: odmietnutý Ježiš... V príbehu v Geraze daňou za mocnú prítomnosť Ježiša boli svine. Ježišova moc bola veľká a to obyvateľov vystrašilo. Čo všetko ešte stratia?

To je nebezpečenstvo pre každú dobu. Bojíme sa Ježiša prijať, lebo sa bojíme, že stratíme „svoje svine“.

Turzovka, 30.1.2017

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.