Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 1, 1-6, Mk 1, 14-20 

To ti už ako mám povedať?!

To ťa mam na kolenách prosiť? – To sú slova rodiča, učiteľa neposlušnému dieťaťu, žiakovi. Nielen dieťa, ale aj dospelý nerád počúva.

Tak sa zdá, že Boh je trpezlivý vo vysvetľovaní a hovorení človeku, aj keď ho nepočúva.

V prvom čítaní sme počuli: Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Pripadá mi to ako z toho podobenstva Pána Ježiša o vinohradníkoch: Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: 'K môjmu synovi budú mať úctu.'(Mt 21,37)

Ale aj toho zabili – v podobenstve i v realite.

Ako k nám prehovoril Syn? V dnešnom evanjeliu takto: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Čo tak robiť pokánie a uveriť radostnej zvesti tým, že budeme počúvať. Je zaujímavé, cez čo všetko k nám hovorí:

V čakárni u lekára sedel pacient. Jeho utrápená tvár bola výrečným výrazom neradostného vnútra. Ako čakal, mrzuto si prezeral obrazy na stenách. Náhle zazrel citát, ktorý nenápadne visel medzi dvomi obrazmi. „Najlepšie prežil svoj život ten, ktorý nejedného človeka potešil.“

Muž, ktorý mal asi 50 rokov sa nemohol od tejto vety odtrhnúť. Stále dookola si ju čítal, pomaly v duchu, slovo za slovom. Čím intenzívnejšie o nich premýšľal, tým viac sa uvoľňovalo jeho vnútorné napätie. Muž zrazu spoznal, v čom je jeho životná úloha. Náhle vedel, kadiaľ sa musí uberať, aby sa uzdravil: k druhému človekovi, aby mu urobil radosť.

Skutočne, zdá sa, že dnes často chýba radosť z robenia radosti druhým – akokoľvek sa všade a mnohými spôsobmi ponúka toľko pôžitkov a luxusu.

Čo tak začať od ľudí, počúvať ich?! Potom budeme počúvať aj Pána Boha.

Pápež Pia XII. sa modlil: „Pane, daj mi milosť, aby som nehľadal u druhých útechu, ale utešoval ich. Aby som nehľadal pochopenie, ale snažil sa druhých chápať. Aby som nehľadal lásku, ale zo srdca miloval.

Turzovka, 9.1.2017

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.