Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 2, 14-18 Mk 1,29-39  

Rožňavský pán biskup V. Filo (už zosnulý) na rekolekciách v Podbrezovej tamojšiemu pánu farárovi (S. K.) povedal: Vás si pamätám z kázne, čo ste mali (mesto som nezachytil) na dnešné evanjelium a ten vtip sa mi nepozdával. 

Hovoril pri nej ten známy vtip, že Peter zradil Pána Ježiša, lebo mu uzdravil svokru. Ani mne sa nepáčia podobné vtipy, dokonca ani o svokrách, lebo mnohí hovoria: Ja mám výbornú svokru. Ale vidíte – taká kázeň sa zapamätá. Aj autor. Pán biskup bol prvý raz v breznianskom dekanáte a takmer nikoho nepoznal.

Otázne je či si pamätáme to podstatné a dôležité pre náš život. .

Čo by sme si mali my dnes zapamätať?

Vo mne dnešné evanjelium vzbudzuje spomienku na návštevu Kafarnauma. Tam ukazujú domček (pôdorys) sv. Petra, ktorý navštívil Pán Ježiš a kde aj býval. Malý domček, kde Ježiš nocoval, kde sa Ježiš s apoštolmi tiesnil. Nemal tam žiaden apartmán. Úžasne! Boh sa takto znížil – čo by bolo zaťažko aj nám. A prečo? Aby uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a tiež preto, aby išiel i do susedných dedín, aby aj tam kázal, veď na to prišiel.

A čo nám odkázalo prvé čítanie v tomto smere? Vlastne by sme si ho  mali prečítať a premyslieť celé. Tu pripomeniem aspoň toto:

Ježiš mal... spoluúčasť na nich (na krvi a tele), aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou.

Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní.

Toto čítanie dopĺňa to, čo sme mohli vybadať z evanjelia. Úplne sa stotožnil s nami, aby nás oslobodil z otroctva strachu, smrti a hriechu, aby nám pomáhal v skúškach utrpenia.

Takže čo by sme si mali zapamätať? To „tesnenie sa“ v Petrovom dome by mohlo byť dôležité! Ježiš sa aj s nami „tiesní“ v našich biedach, našich úzkostiach, v našich obavách, je s nami v našom strachu...

Turzovka, 11.1.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.