Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1. Iz 60,1-6, Ef 3,2-3a.5-6, Mt 2,1-12

Milé deti!

V nedeľu ste ma veľmi potešili. Samozrejme preto, že ste boli dobrí, spievali pekne... Potešilo ma najmä to, že väčšina odpovedala, že na Vianoce sa vám najviac páčilo to, že ste boli spolu v rodine a nie tak darčeky.

Potešila ma aj pekná odpoveď: Darčeky dostávame preto, lebo sme na Vianoce dostali Dar, Ježiša Krista.

Viete, že aj preto, lebo aj Ježiško dostal dary? Viete od koho?  Áno, možno od pastierov, ale aj...

Dnes si povieme o mudrcoch, ktorí prišli k Ježišovi.  

A kým ste prišli dnes do kostola, Trafili ste? Kto sám?

Kto vás priviedol prvý raz? Na krst vás doniesli – to si nepamätáte.

 Kto priviedol mudrcov k Ježišovi? Ako trafili? 

 Čo doniesli Ježiškovi?

 Čo znamená zlato? Čo my miesto neho? Lásku. Ku komu?

Čo znamená kadidlo? Čo my miesto neho? Modlitbu

Čo znamená myrha? Čo my miesto neho? Obetu. Akú?

Prečo by sme to mali Ježiškovi dávať?

 Ďakujme tým, ktorí nás priviedli do kostola – nemuseli sme blúdiť ako Traja králi.  

 Modlime sa: 

 Bratia, sestry a deti, Ježiš Kristus, Svetlo sveta, sa dáva spo­znať všetkým národom. Vrúcne ho prosme, aby všetci ľu­dia získali spásu.

(Volajme: Pre svoje zjavenie vyslyš nás, Pane.) 

  1. Za Svätého Otca, Františka

aby jeho výzvy k láske

počuli všetci ľudia, prosme Pána. 

  1. Za pokrstených,

aby Ježiš Kristus, pravé svetlo,

priviedol všetkých k jednote viery a lásky, prosme Pána. 

  1. Za všetkých ľudí,

aby ich Ježiš Kristus, na príhovor Panny Márie,

zahrnul množstvom svojich darov, prosme Pána. 

  1. Za všetky deti,

aby dávali Ježišovi zlato lásky, kadidlo modlitby

a myrhu obeti, Prosme Pána 

  1. Za tých čo sa starajú o deti,

aby ich prichádzali k Ježišovi,  

prosme Pána. 

  1. Za nás tu prítomných,

aby sme vždy nachádzali cestu do kostola,  

 prosme Pána.

 

Pane Ježišu,

tvoje svetlo priviedlo mudrcov k plnému poznaniu pravdy;

nedovoľ, aby sme sa pohrúžili do tmy hriechu, ale stále kráčali vo svetle tvojej milosti.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Turzovka, 6.1.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.