Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Radostná zvesť dnešného sviatku, Zjavenia Pána, znie: Veľký Boh, ktorý prebýva v nedostupnom svetle, sa stal Emanuelom - Bohom s nami. Zjavil sa mudrcom a pastierom, zjavil sa svetu. Tento sviatok má byť dňom Zjavenia i pre nás.

Boh sa zjavuje cez prírodu, cez svedomie v nás, tu v kostole vo svojom Slove, ktoré môžeme počúvať, v jeho Tele, ktoré smieme prijímať.

Pokľaknime v duchu s mudrcmi a pastiermi k jasličkám a prosme ho. 

Uvedenie do čítaní:

  1. Iz 60,1-6

Ako slávnostné fanfáry znie dnes reč proroka Izaiáša. V mene Spasiteľa pozýva k Božiemu svetlu všetkých, ktorí trpia všelijakými temnotami života.

  1. Ef 3,2-3 a. 5-6

Svätý Pavol s údivom oznamuje, že nie len jeden vyvolený národ, ale všetko ľudstvo, i my, sme právoplatnými dedičmi Božích zasľúbení.

  1. Mt 2,1-12

Evanjelium dnes hovorí o tom, že o Mesiáši vie kdekto - kňazi v chráme, dvorní právnici. Hovorí ako ho kdekto hľadá - Herodes, jeho vojaci. Nachádzajú ho len tí, čo idú cestou veriaceho srdca - ako pastieri, alebo cestou veriaceho rozumu - ako mudrci.

Počúvajme to rozprávanie a prenesme si ho v duchu do našej situácie.

 

HVIEZDY A HVIEZDIČKY – KRÁLI A PAJÁCI

 Je zaujímavé ako vie ľudová skúsenosť a múdrosť v krátkosti vyjadriť zložite javy a vzťahy. Napríklad ak sa povie: Dva kohúty na jednom smetisku, hneď vieme o čo ide. Však to presne pasuje na dej dnešnej slávnosti.

Rozprávanie dnešného evanjelia má mimoriadnu dramatickosť. Stretávajú sa štyria králi. A aké protichodné záujmy majú!

Traja sa vedia zhodnúť – možno preto, že sú to „králi“ iba v ľudovom podaní. Nevieme ani ako ich presne nazvať. Dostali meno mudrci. A správne, lebo iba ozaj múdri ľudia môže spolupracovať.  

V čom sa zhodli? Opúšťajú spoločné svoje kráľovstvo a vydávajú sa dychtivo za hviezdou nových poznatkov. Neostávajú sa hrať na "svojom piesočku". Sú otvorení pre zjavenie.

Ten štvrtý kráľ, Herodes, má, v duchu spomínaného príslovia, úplne iné záujmy.  Tomu nejde o žiadne nové poznatky - ten má len jedinú starosť; ako si udržať svoju kráľovskou moc, svoje panovanie nad ľuďmi.

Zatiaľ čo „králi“ z východu padajú na kolena pred Dieťaťom poslaným Bohom a vracajú sa domov inou cestou, kráľ Herodes a jeho dvorania usilujú zo všetkých síl, aby všetko zostalo pri starom - i za cenu násilia a vrážd.

Čo chce po starom jeho dvor? Aby Herodes vládol, a oni boli na vlne jeho panovania. Ako je to vlastné všetkým pajácom, dvorným šašom. Povedzme to jemnejšie – pochlebovačom. Veľkňazi a zákonníci vedeli kde sa piaty kráľ má narodiť. Čítali: „v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael‘“. Ani tí sa nepohli a nezmenili pozíciu servilnosti. Nešli do Betlehema.

Čo znamená tato udalosť pre nás?

Nenechať sa odviesť od podstaty. Niektorí sa totiž snažili zistiť, ktorá to hviezda vtedy vybuchla a stala sa novou či supernovou – betlehemskou hviezdou. Svätý Matúš vtedy ešte o novach a supernovach nič nevedel.

Niektorí vynaložili mnoho úsilia na historické skúmanie, z ktorých zemí ti traja králi prišli, čo za mudrci to boli, ale ani v tom nie je podstata Matúšovho rozprávania.
Podstatná otázka pre každého z nás osobná, je: za akou životnou hviezdou idem ja? Pred kým - lebo pred čím - padám na kolena ja?

Máme tu príklady, vzory. Pozitívne i negatívne.

Začnime negatívnymi.

Herodes – mal on nejakú hviezdu? Kdeže! On si bol sám sebe hviezdou – bolo to jeho sebectvo. Také silne, že z obavy aby nestratil svoje postavenie, dal zavraždiť manželku i deti. Nedokázal vyjsť zo svojho sebectva.  

Herodesom sa človek veľmi ľahko stane. Je to napríklad také sebectvo, ktoré zavraždí i nenarodené dieťa, len aby sa neobmedzilo niečo z jeho pohodlia, sebectva. Nemusí to byť priamo takáto vražda! Sebectvo zabíja rodinné vzťahy – manžela manželku, deti. Nejde tu o vraždu tela, ale ducha – spôsobuje rozpad rodín.

A čo zákonníci a veľkňazi? Poznali Písmo, ale miesto toho, aby pomohli Dieťaťu vlastne pomáhajú vrahovi Herodesovi. Nenájdeme s v nich? Poznáme Písmo, vieme, že Ježiš sa narodil, ale robíme niečo pre záchranu Dieťaťa. Kde je teraz to Dieťa? Že neviete? Je v Cirkvi, je to jeho Cirkev. Nespôsobujeme hanbu cirkvi svojim životom? Vieme ju obrániť?

Ako nasledovať tých ozajstných kráľov? Ja ich rád nazvem kráľmi, lebo kráľom je ten, kto nie je otrokom vášni a slabosti, pochlebovačom veľkých – tých ktorí sú tu zdanlivo pri moci. Mudrci nasledujú ozajstné hviezdy – nie hviezdičky – celebrity.

Hviezdy - stálice boli pre vtedajšie orientálne národy istou orientáciou za noci. Kompasy v tej doba nemali. Podľa oblohy došli lebo doplávali správne k cieľu. Vedeli, že okrem stálic, hviezd zostávajúcich stále na svojom meste, sú i hviezdy nestále, ktoré sa rôzne pohybujú a k cieľu nedovedú.

Matúš nás teda dnes nabáda, aby sme šli za hviezdou stálicou - Ježišom Kristom. Len ten nás bezpečne povedie životom, ne chvíľkové bludičky - hviezdičky, ktoré zasvietia, vďaka médiám, a zhasnú.

Nech teda v tomto roku dokážeme vo všetkých situáciách, na všetkých rázcestiach života orientovať sa podľa hviezdy viery, podľa Ježiša Krista a jeho evanjelia.

Turzovka, vigília, 5.1.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.