Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 1, 12-14, 1 Pt 4, 13-16, Jn 19, 25-27

Sedembolestná, Cirkev a my

O podstate Cirkvi sa vyjadruje vznešenými slovami Druhý všeobecný koncil (1962-65) v dokumente, nazvanom Dogmatická konštitúcia o Cirkvi" (Lumen gentium), v hlave 1, kde sa hovorí O tajomstve Cirkvi. Cirkev je Boží ľud, tajomné telo Kristovo a chrám Ducha Svätého. 

Cirkev je tajomné telo Kristovo (Corpus Christi mysticum), ktorého hlavou je Kristus a ktoré je oživované Duchom Svätým ako dušou, my sme jeho údmi a sme si údmi navzájom.

V tom je neporovnateľná hodnosť Cirkvi, ktorá má Krista samého za hlavu, podľa slov apoštola: „Urobil si ho nad všetkým hlavou Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý všetko vo všetkom naplňuje" (Ef 1,22).

V prvom čítaní sme počuli: Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Keď sa teda rodí Ježišovo telo – Cirkev, je tam jednoducho prítomná Mária. V tomto texte bolo povedané podstatné, viac sa už Mária nespomína. Je to tak logické ako to, že Mária bola pritom, keď sa Ježiš, Boží syn počal a rodil telesne, stával sa človekom. A nikoho určite neprekvapí, že v obidvoch prípadoch je tam aj Duch Svätý. Veď Mária počala z Ducha Svätého a vyprosovala tohto Ducha pri zrode Cirkvi – tajomného Kristovho tela.

Ale ako s tým súvisí, že Mária je aj (sedem)bolestná? Tento Máriin titul nám môže trochu osvetliť proroctvo spravodlivého a nábožného Simeona, ktorý predpovedá Márii, že jej dušu prenikne meč. Aj Cirkev si vytrpí svoje počas prenasledovaní.

Páter Elias Vella hovorí k realite utrpenia: „Utrpenie nie je cieľ, ale môže byť cestou, po ktorej nás Pán chce priviesť k naplneniu svojho plánu.“

Sedembolestná Mária prešla cestou, na ktorú sa Cirkev po Ježišovom nanebovstúpení ešte len vydávala a po ktorej stále kráča. Mária je v spoločnosti apoštolov prosiacich o Ducha Svätého aj kvôli nám, ako živý príklad par excellence činnosti Ducha Svätého a ľudskej spolupráce s Božou milosťou. Nech nás všetkých putujúcich sprevádza a v modlitbách povzbudzuje materinský príhovor tej, ktorá už došla do cieľa.

Táto úvaha nás zároveň myšlienkovo prepája s druhým čítaním, ktoré potvrdzuje, že aj Cirkev si vytrpí svoje počas prenasledovaní. Počuli sme:

Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva.

Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva.

Pavol jasne píše, že účasť na Kristových utrpeniach môže priniesť radosť a silu k tomu nám dáva Duch Svätý.

Viac k dnešnej slávnosti môže nájsť i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/379-sedembolestna-panny-maria

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1422-sedembolestna-panny-maria-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1860-sedembolestna-panny-maria-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2698-sedembolestna-panna-maria-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3144-sedembolestna-panna-maria-21

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3608-sedembolestna-panna-maria-22 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.