Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jer 20,7-9, Rim 12,1-2, Mt 16,21-27

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“

Viď Mt 16,21-27

Keby existovala alergia na slová, medzi najsilnejšie alergény by sa bezpochyby počítalo sloveso musieť. Veď kto zajasá nadšením, keď počuje, že niečo musí? Naopak, „musíš“ v nás vzbudzuje väčšinou iba odpor a nechuť. Žiaľ, zdá sa, akoby sa v živote mnohých ľudí viera a vzťah k Bohu koncentrovali práve do tohto slova. Ako je možné, že dochádza k takémuto skratu? Ak prelistujeme všetky tri synoptické evanjeliá, nikde nenájdeme, že by boli Ježišovým poslucháčom adresované slová „musíš alebo „musíte“.

Ak sa v synoptických evanjeliách spomína, že niekto niečo musí, je to iba Ježiš. On „musí zvestovať Božie kráľovstvo“ (Lk 4,43). V jeho živote a poslaní sa musí splniť Písmo (Lk 24,44). On musí mnoho trpieť a zomrieť (viď Mk 8,31; Mt 26,42; Mk 14,49; Lk 9,22; Lk 8,33; Lk 17,25; Lk 19,5; Lk 22,37; Lk 24,7). Na svojich poslucháčov sa však nikdy neobracia s výzvou „musíš“ alebo „musíte“. Oslovuje ich prostým: „Poďte!“ či „Poď za mnou! (viď Mt 4,19; Mt 8,22) alebo má pre nich ponuku: „Ak chceš...“ (Mt 19,21).

Ak sa teda náš vzťah k Bohu redukuje len na „musíme“, zdá sa, že sme poznali nejakého iného Ježiša, než toho, ktorý naše ťažké a nepríjemné „musím“ vzal na seba a vyniesol na kríž, aby nás oslobodil k radostnému: „Chcem! Chcem ísť za tebou!“

Ak síce (aspoň trochu) chceme ísť za ním, ale predsa nás ešte ťaží všelijaké musím, nemusíme strácať odvahu. Veď aj Peter po tom všetkom, čo už s Ježišom zažil,  ešte stále vykazoval veľmi silnú alergickú reakciu na slovo musieť: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!”

Ježiš ho ale nenecháva bez pomoci. Hneď mu podáva účinný liek. Ježišova odpoveď Petrovi totiž nie je výzvou: „Uhni!“ alebo „Zmizni!“ Grécke hypage opisó mou (Choď za mňa) je skôr výzvou k nasledovaniu. Len tak, že bude Peter kráčať za Ježišom, tj. v jeho stopách (nie pred ním), vylieči sa zo svojej alergie a oslobodí sa z nepríjemného „musím“ k radostnému „chcem“!

www.paulinky.cz  

 Pozrite tiež: https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2678-22-nedela-v-obdobi-cez-rok-20
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.