Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1. Sam 16,1b.6-7.10-13a, Ef 5,8-14, Jan 9,1-41 

Lekárska veda a celé ľudstvo zostane navždy vďačné nemeckému vedcovi Konrádovi Röntgenovi (1845-1923) za zhotovenie prístroja, ktorým možno nahliadnuť do vnútra ľudského tela.

Potom sa vyvinuli modernejšie prístroje na iných princípoch: sonografia, tomografia a ukazujú stále presnejšie procesy a stavy v tele. Sú to dôležite vynálezy, lebo navonok najlepšie vyzerajúci človek môže byť nahlodaný chorobou, ktorú nespozoruje ani najbystrejšie oko.

Ľudia sa však vždy snažili vidieť ďalej, ako dovoľuje zrak, lebo stáročná skúsenosť učí, že aj najkrajšie červené jabĺčko môže byť vo vnútri hnilé. Za majstrovským namaľovaním, za elegantným účesom, za milou pózou a modernými šatami môže stáť neraz kus morálneho, neľudského bahna. Kedysi sa hovorilo o láske na prvý pohľad a nezrelí ľudia ju uznávajú aj dnes. Triezvy a mysliaci človek však pozerá trochu pozornejšie, dlhšie a ďalej. Za vonkajšie kulisy, za vonkajšiu fasádu a dojem.

Prorok Samuel dostal od Pána Boha neľahkú úlohu. Mal podľa vtedajších zvyklostí pomazať a tým ustanoviť pre vyvolený ľud Boží nového kráľa. Ním sa mal stať jeden z ôsmych synov Izaiho, obyvateľa Betlehema. Boh nevyjavil prorokovi jeho meno. Keď Samuel prišiel k Izaimu a videl Eliaba, povedal si: „Toto je iste Pánov pomazaný.“ Dostal inú inštrukciu. Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho tvár ani na výšku postavy; tohoto som si nevybral. Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.“

Srdce človeka sa aj pod najcitlivejším prístrojom môže ukázať zdravým, ale jeho dobrota alebo zloba je neraz pred inými dokonale zamaskovaná. Neraz pomýlime aj seba, keď si vytvárame o sebe obraz.

Dobré, jasné stránky vidíme veľmi zreteľne a horlivo sa staráme, aby o nich vedeli aj iní. Lenže zlo, hriech, zlomyseľnosť, podlosť a iné záporné vlastnosti dokážeme pred inými skrývať a sami v sebe ich ospravedlňovať. Čo aký chybný krok urobíme, nájdeme si výhovorku a vieme ho chytrácky zdôvodniť až do takej miery, že si neraz pripadáme ako hrdinovia alebo vynikajúci diplomati.

Nič si nerobíme z upozornení dobromyseľných ľudí a v konečnej miere sa snažíme ukryť aj pred Božím pohľadom. Niekedy azda veľkodušne pripustíme, že nie sme tými najlepšími, ale veľmi rýchlo pridáme, že sú od nás aj horší. Na svoje duše, obrazne povediac, srdcia, nanášame okrášľujúce líčidlá, prípadne voňavky a len v zriedkavých chvíľach si uvedomujeme, že klameme seba a chceli by sme oklamať aj Pána Boha. Je to veľmi nerozumný postoj, ktorý sa nakoniec postaví proti človeku.

 Akosi sme si už na to zvykli a chceme pri tom zabudnúť, že Boh pozná celú pravdu. V žalme čítame: "On predsa pozná tajnosti srdca" (Ž 44) a sv. Pavol vážne pripomína veľký zásah Boží do našej večnosti, keď hovorí: "On osvetlí, čo je skryté v tme a vyjaví úmysly sŕdc" (1 Kor 4, 5).

V Dnešnom druhom čítaní sme počuli: Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo.

Pripomeňme si evanjelium a postoj farizejov. Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa.

Farizeji mali telesný zrak, ale chýbal im duchovný, na rozdiel od slepca. Keď sa ho opýtalo: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“

Keď toto počúvame a zamýšľame sa nad tým, musíme sa viac-menej začervenať. Veď v tejto oblasti sme sa previnili v prvom rade voči blížnym, ktorých sme celkom mylne a nevinne odsudzovali, ale aj voči sebe, keď sme sa snažili si vsugerovať, že každý náš skutok je správny a preto v ňom môžeme bez obrusovania pokračovať, v ňom zostať, lebo v skutočnosti nám takto vyhovuje.

Spisovateľ Solženicin v knihe Zrkadlový obraz vo vode hovorí: „Ak dodnes nevidíme nesmrteľnú a jasnú pravdu, ak ju nedokážeme odzrkadľovať, nie je to tým, že sa ešte niekam ženieme?" Je to veľmi bystrý postreh. Vo vodných bystrinách, ktoré chrlia vlny, darmo hľadá človek hoc len svoju vonkajšiu podobu. Nájde ju iba v tichej tečúcej rieke alebo jazere, ktorých povrch sa podobá zrkadlu. Letíme životom ako dravá rieka, niekedy z nutnosti, inokedy z nepokoja a nemáme mnoho dobrej vôle sa na chvíľu pristaviť, aby sme v kľude a tichosti zbadali nielen svoju telesnú podobu, ale najmä stav svojej duše. A to stav skutočný.

Už antický filozof Sokrates žiadal od svojich poslucháčov povestné naplnenie výroku delfskej veštiarne: Gnothi seauton (Nosce te ipsum - poznaj sám seba). Keď pohan, vzdialený od Krista, pokladal poznanie pravdy o sebe a potom aj reformu seba za tak dôležitú vec, o čo viac a dôležitejšie sa o to musí snažiť veriaci človek, ktorý vie, že pred ľuďmi ešte možno hrať, ale pred pohľadom Božím nie.

Pôstne obdobie, ktoré nás vedie k vážnejším myšlienkam a dlhším zotrvávaním v chráme, meditáciou nad sebou, dáva nám vhodnú príležitosť uvažovať o svojom vlastnom stave. Čo všetko v sebe objavíme, čo neraz v behu života nám unikne! Akí bývame maloverní, nízki v zmýšľaní, nesvedomití, nestarostliví o rodiny. Boh toto vidí. Kiežby sa náš obraz zhodoval s jeho obrazom! A kiež by sme sa snažili o jeho vylepšenie.

Turzovka, 19.3.2023

Pozrite tiež: https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2480-4-postna-nedela-20
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.