Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gn 14, 18-20, 1 Kor 11, 23-26, Lk 9, 11b-17

Poznáte frázu: „Vytrhnuté z kontextu“.

Ak chýbajú súvislosti, môže dôjsť k veľkému nedorozumenie. Naopak, sledovanie súvisu, pomôže k pochopeniu.

Dnešnú slávnosť omnoho lepšie pochopíme v širších súvislostiach. Dnešná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi je totiž vyňatá zo slávenia Veľkonočného trojdnia Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania. Z bohatej mozaiky dramatických udalosti, ktoré prežíval Pán Ježiš v posledné dní života, si dnes vyberáme slávenie Poslednej večere. Stále máme pritom pred očami Ježišovu obetu kríža a zmŕtvychvstanie. Bez Ježišovho zmŕtvychvstania tu nemáme čo robiť!

Tento príbeh nám sprítomnilo druhé čítanie od svätého Pavla. Popísal v ňom udalosť spred 20 rokov, ktorej sám nebol účastný. Preto popis začína slovami: Bratia, ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal... Odovzdal vzácnu tradíciu o ustanovení a slávení Eucharistie. Píšu o nej aj účastníci – evanjelisti!

Vyhnime sa „vytrhnutiu z kontextu“ a poukážme na skutočnosť, že táto správa z 11. hlavy Prvého listu Korinťanom bola Pavlom napísaná pre neporiadky pri slávení Eucharistie, dokonca roztržky. Pavol sa o nich dopočul a konštatuje: „A sčasti tomu aj verím“. Bolo pre neho neuveriteľné, že sa „neschádzajú na lepšie, ale na horšie“. Stretávanie pri Eucharistii (Lámaní chleba) a najmä následné agapé, niektorí zneužívali na prejedanie a opíjanie sa, pričom zanedbávali chudobných.

Preto Pavol po opise Poslednej večere zdôrazňuje: „Kto by teda jedol chlieb, alebo pil kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak nech je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“ Tým zdôrazňuje, že Eucharistia nie je memoriál, nejaká dramatizácia Poslednej večere, ale niečo vždy prítomné, tajomné stretávanie sa s Ježišom.

Preto sa aj my skúmame. Nemáme síce pri svätej omši také problémy ako korintskí kresťania, ale neviem, či je naše stretávanie s Ježišom v Eucharistii ideálne.

Keď už hovoríme o kontexte, dajme si druhé čítanie do súvislosti s prvým. Melchizedech požehnal Abrama. Tak aj nás požehnáva najvyšší veľkňaz Ježiš Kristus.

K čomu potrebujeme toto požehnanie? Iste k vytváraniu jednoty. A iste aj k tomu, aby sme počuli Pánovu výzvu z evanjelia: „Vy im dajte jesť!“ Čo to vyčítal Pavol Korinťanom? Áno, bolo to zanedbávanie chudobných, niektorí mysleli iba na seba, nezjednocovali sa! A Eucharistia je o obetovaní, dávaní sa! A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.

Žilina - Rádio Lumen, 16.6.2022

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/298-slavnost-najsvatejsieho-tela-a-krvi-vigilia

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/808-slavnost-najsvatejsieho-kristovho-tela-a-krvi

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1210-najsvatejsieho-tela-a-krvi-kristovej

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1745-najsvaetejsieho-kristovho-tela-a-krvi

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2188-najsvaetejsieho-kristovho-tela-a-krvi-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2578-najsvaetejsie-kristovo-telo-a-krv-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3017-najsvaetejsieho-kristovho-tela-a-krvi-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.