Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c, 1 Kor 15, 20-27a, Lk 1, 39-56

Uplynulú stredu bola v TV relácia o vážkach.

Vážka znesie vajíčko, to sa vyvinie v užitočnú larvu. Požiera vajíčka komára. Potom vyjde z vody a tá premena! Úžasná. Z neforemnej larvy sa behom 10 – 30 minút stane úžasne lietajúci tvor, ktorý dokáže preletieť stovku km. Po sebe zanechá schránku. A keďže som dokument pozeral z pohľadu dnešného sviatku, uvedomil som si, že tu nám Stvoriteľ plasticky ukazuje, že nemusíme mať pochybnosti o premene človeka, ktorý tu zanechá svoju telesnú schránku a začína žiť nový život.

Dnes slávime sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Spočíva v tom, že Mária tu nenechala svoju schránku. Je s telom a dušou vzatá do Božieho kráľovstva.

Čo to znamená pre nás? Generálny vikár žilinskej diecézy Mons. Marek Hriadeľ zvykne birmovancom zdôrazňovať potrebu túžob. Túžby povznášajú človeka. Napríklad olympionici potvrdia, že dosiahli víťazstva preto, lebo mali túžbu nasledovať vzory z mladosti.

Aké túžby mala Panna Mária? Je to priodvážne hovoriť o túžbach tínedžerky spred dvoch tisícročí? Ani nie. Vieme, totiž dosť veľa o ľuďoch vtedajšej doby. Z Biblie vieme, že ich túžbou bolo byť matkou, lebo chceli mať účasť na požehnaní, ktorého sa dostalo ich národu cez Abraháma. A ich skrytou túžbou bolo stať sa matkou Mesiáša. Neplodnosť sa považovala za prekliatie.

Mária považovala za samozrejmosť, že so snúbencom prežije pekný život. Naraz ju zaskočil Boží zásah. Splnila sa možno jej skrytá túžba – byť matkou Mesiáša, ale čo Jozef, ako to bude ďalej. Povedala: Som služobnica Pána, ale čo to bude znamenať v realite? Je prekvapujúce, nemyslí na svoje túžby, neutápa sa vo svojich problémoch, ale uvedomí si, že sa splnila túžba jej príbuznej Alžbety. Ide tešiť sa s ňou, pomáhať jej. Pekné, však?!

Od Alžbety ide s túžbou usporiadať vzťah s milovaným snúbencom. To bolo nad jej sily a preto zasahuje Boh, ktorý nenecháva svoju služobnicu v ťažkostiach. Potom je jej túžbou porodiť zdravého syna, uchrániť ho pred Herodesom, postarať sa o neho po každej stránke. Jej túžbou je byť dobrou manželkou a matkou v Nazaretskom domčeku.

Keď jej syn dosiahne tridsiatku, túži sprevádzať Ježiša, byť s nim, ale musí ustúpiť, dať svojho syna ľudstvu. Francúzky akademik J. Guiton v knihe Dialógy s Pavlom VI. cituje tohto múdreho pápeža: Matka sa podobá Mojžišovi. Pripravuje zasnúbenú zem, ale sama do nej nevstupuje. V tom je veľkosť matky. Vedieť pripraviť zasnúbenú zem – budúcnosť dieťaťa a ustúpiť. Je to obeta, ktorú vie urobiť len dobrá matka. Mária to vedela. Je až pod krížom. Tam je jej túžbou, aby muky jej syna skončili.

Aká bola Máriina túžba po Ježišovom zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení? Samozrejme byť so synom! Ale neutápala sa v prázdnom snívaní, v melanchólii a bolesti. Kde ju nachádzame v posledných dňoch jej života? V kruhu apoštolov kde ich povzbudzuje a modli sa s nimi o dary Ducha Svätého.

A nasledovalo nanebovstúpenie. Mária tu nenechala ani telesnú schránku a je so svojim synom. Pred troma rokmi som tu hovoril, aby sme si nepredstavovali P. Máriu na nebi. To nedokážeme. Predstavujem si ju tu na zemi s jej túžbami. V mnohom sú to aj naše túžby. A vieme sa vžiť do jej poslednej túžby na zemi. Tá bola, aby apoštoli dostali dary Ducha Svätého, poznali jej syna a smelo hlásali jeho evanjelium. A to je Máriina túžba aj teraz. Preto je Prostrednicou a Orodovnicou. A keďže Ježiš nám ju dal za matkou pod krížom, matersky sa o to usiluje.

Brezno, 15.8.2021 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.