Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby: Počas odchodu kňaza k sviecam.

 Dnešný sviatok je dozvukom Vianoc. Sviečky sa z vianočného stromčeka presťahovali do našich rúk. Vo vianočnej prefácie sme sa modlili, že v tajomstve vteleného Slova zažiarilo našej duši nové svetlo Božej jasnosti. Rozpomeňme sa teda ešte raz na tu noc, ktorá sa premenila v jasný deň, keď v náručí svätej Matky zažiarilo dieťatko - Svetlo k osvieteniu národov.

Krstný obrad má pekný symbolický úkon. Rodičia zapaľujú krstnú sviecu svojho dieťaťa od veľkonočnej sviece - paškálu. Pri tomto úkone si uvedomujeme, že Ježiš je duchovným svetlom pre každého kresťana – teda pre nás všetkých.

 Uvedenie do čítaní:

 1. Mal 3, 1-4

Prorok si predstavoval Mesiáša pri príchode do chrámu, ako veľkého, mocného a neodolateľného.

Mesiáš však prichádza síce ako malé dieťa, ale v sile Božieho ducha a stáva sa svetlom pre všetky národy

 2. Hebr 2, 14-18

List Hebrejom, ktorého úryvok budeme počúvať, dokresľuje pohľad na Mesiáša. Nie je to vojvodca, ale Boh, ktorý sa vo všetkom sa musel pripodobniť ľuďom, aby sa stal milosrdným

 3. Lk 2, 22-40

Evanjelium nás vovádza do reality. Štyridsaťdňový mesiáš - Boží syn prichádza, presnejšie je donesený, do starozákonného chrámu. Udalosti naznačujú, že jeho poslanie je duchovné a pre všetky národy.

Mária ho obetovala a chlapec rástol, plný múdrosti

 Dnes ste si zapaľovali sviečky jeden od druhého. V tom úkone odovzdávania svetla je zahrnuté celé posolstvo tohoto sviatku: prijmite svetlo a buďte svetlom iným!

A iste ste si všimli: keď sa od jednej sviečky rozžala druhá, plameň tej prvej sa nezmenšil, neoslabil sa tým, že svoje svetlo odovzdal. Naopak - v okamžiku odovzdania sa plameň zväčšil. Jedna svieca môže zapáliť mnoho iných sviec, bez toho aby tým stratila svoju silu.

Rovnako tak je to u nás, ľudí. Keď sa snažíme byť sviecou a vnášať svetlo do temných kútov sveta okolo seba, iným prospejeme a sami nič nestratíme, ba mnoho získame.

A nebuď malomyseľný, že tvoje svetlo nie je najlepšie, že nemáš kvalitu nejakého superkresťana. Už storočia pred Ježišovým príchodom to vedel a pekne povedal autor Knihy Prísloví:

- "Ty sa možná považuješ za úplne bezvýznamného, ale v očiach Božích si dôležitý a môžeš byť Svetlom Pánovým.“

- I keď tvoje svetlo je jen slabé, môže ním Boh vo svojej múdrosti osvietiť iných, dokonca i takých, ktorí ťa prevyšujú schopnosťami a nadaním. Potom je dobro, čo oni tebou povzbudení vykonajú, i tvojou zásluhou.

- Neschovávaj svoje svetlo pod mericu, ale hľaď ho priniesť tam, kde je potrebné."

Ako sa nám to podarí? Pozrite, svieca tým, že dáva svetlo sa stráca – môžeme povedať obetuje. Nerobila tak Panna Mária, Jozef a potom aj jej Syn Ježiš?

Z rúk Matky cirkví sme dnes prijali do svojich rúk Máriinu sviecu – sviecu obety. Nech nás tento sviatok naplní novou radostnou chuťou: chcime byť svetlom ľudom okolo nás.

Dlhá, Turzovka, 2.2.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.