Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Mk 1,40-45

Bol niekto z vás chorý? Čo spôsobuje choroba?

Teší sa niekto na chorobu? Áno, niekto že nemusí ísť do školy, môže byť doma pri tablete... Ale to iba ak je malá choroba.

Ak je ťažšia choroba môže sa hrať?

Čo vás v chorobe poteší? (Návšteva, starostlivosť...)

 V dnešnom evanjeliu sa spomína veľmi chorý muž - malomocný, ktorý bol vyhnaný od ľudí. Vtedy túto chorobu nevedeli liečiť a preto sa nesmeli s nikým stýkať, aby iných nenakazili.  Nesmel byť s rodinou, deti, priateľmi...

Viete aký bol nešťastný?! Preto dúfa v Pána Ježiša a hovorí krásnu vetu: Ak chceš, môžeš ma očistiť.

Aký postoj mal k nemu Pán Ježiš? Ježiš sa ho nebojí dotknúť.  

Sú aj dnes vylučovaní niektorí ľudia? Veru aj deti.

Nemá taký mobil, oblečenie, nemá takého „veľkého“ otca mamu... Posmievajú sa...

 Čomu nás naučil Pán Ježiš?

Keď som ako prváčik začal miništrovať, prišiel som do sakristie a boli tam veľkí chlapci a čudne sa na mňa malého frkana pozerali. Možno by som aj ušiel, ale jeden z tých veľkých, možno najväčších, prišiel ku mne, opýtal sa ma, či chcem miništrovať, vybral mi šaty a pomáhal mi. Doteraz na to pamätám. 

Boli nás keď nás kamaráti odmietajú?

Teší nás ak sa s vami hrajú? 

Modlíme sa: 

Bratia a sestry, deti, spravodlivosť a dobrota k iným sú zname­ním Božej prítomnosti v duši človeka i v spoločnosti. Po­korne ho prosme, aby v nás prebýval a pôsobil.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

 1. Aby opustení a chorí našli teplo prijatia a pomoci

v spoločenstve Cirkvi,

prosme Pána.

 2. Aby sme chorých a starých

pokladali za bratov a sestry

a zmierňovali im bolesť,

prosme Pána.

 3.Aby chorí nachádzali posilu a úľavu

v častom prijímaní Ježiša v Eucharistii,

prosme Pána.

 4. Aby sa hriešnici zbavili svojich hriechov

a očistili sa vo sviatosti pokánia,

prosme Pána.

 5. Aby sa našlo čoraz viac ochotných deti,

ktoré by si všímali tých s ktorými sa nik nechce hrať,

prosme Pána.

 6. Aby sme boli vďační za dar zdravia

a za očistenie od hriechov,

prosme Pána. 

Bože Otče, vyslyš naše prosby a dotkni sa nás svojou láskou,

aby sme ti mohli slúžiť v zdraví a s čistým srdcom.

Skrze Krista, nášho Pána.

 Turzovka, 15.2.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.