Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby: 

Tento sviatok sa slávil už v 5. storočí v Jeruzaleme. V 7. storočí ho začali sláviť aj v Západnej cirkvi. Na Východe sa nazýva Hypapanthe — Stretnutie. Od roku 1960 sa slávi ako sviatok Pána. Je to na 40. deň po Vianociach a uzatvára rad vianočných sviatkov (porovnaj Lk 2,22). 

Uvedenie do čítaní: 

 1. Mal 3, 1-4

Prorok predstavuje príchod Mesiáša do chrámu veľkolepo. Účastníci ho podľa neho budú vítať s bázňou. Realita dnešného sviatku je iná. Podstata – obeta je tu zjavná a páči sa Bohu, ako to napísal prorok. 

 1. Hebr 2, 14-18

Ježiš sa nám stal podobným, podrobil sa aj starozákonným predpisom. Chcel sa stotožniť s človekom. Urobil všetko pre to, aby nám pomohol v našich životných skúškach a slabostiach. 

 1. Lk 2, 22-40

Príchod Ježiša do chrámu – jeho predstavenie Nebeskému otcovi sa odohralo v tichosti a nie veľkolepo. O to viac vyniká stretnutie s ním u tých, ktorí žijú v tichosti a sväto s Bohom. O to hlbšie tiež vyznieva Máriina obeta a hlboké, vnútorne prežívanie účastníkov tohto stretnutia. 

PÁN PRED PÁNOM 

Z bohatstva dnešnej liturgie vyberieme si myšlienku «Pán pred Pánom» v troch zastaveniach:

 1. Predstavenie;
 2. Veľkosť Matky;
 3. Kristus pre nás! 
 1. Predstavenie

Priniesli ho do chrámu, aby ho predstavili. Koho, komu?

Jozef a Mária Syna Božieho! To Dieťa, okolo ktorého narodenia zažili toľko útrap, ale ktoré im prinieslo «Radosť a Pokoj!» Vlastnili už dôkazy Boha, lebo iba Boh je Pôvodcom pokoja. Napriek tomu nenárokovali si dišpenz spod zákona. Prvorodeného šli predstaviť, ako to žiadal zákon.

Pána šli predstaviť Pánovi — Jeho Otcovi! To je krásne.

Otec mal aj úradne vidieť Syna — v chráme!

Pane, my začíname uhýbať úradným predstaveniam, sviatostným úkonom a žehnaniam (krst, sobáš...). Vyhová­rame sa akoby s vierou: «Si všadeprítomný! Načo sa zjavo­vať?»

Pane, to nehovorí z nás viera, ale strach, malichernosť, úzkoprsosť. Bojíme sa, že by na nás ukázali prstom: «To je tmár! Ešte verí kňazom!» 

 1. Veľkosť Matky Božej

Toto je sviatok veľkodušnosti panenskej Matky. Vedela od anjela najpravdivejšie: «On bude veľký... Syn Najvyš­šieho... Jeho kráľovstvo nebude mať konca...» Poznala však i Písmo a prorokov: «Na jeho chrbte budú orať hriešnici... bude sluhom... červom...»

Poznala, a predsa obetovala!

V Synovi obetovala seba. Od Zvestovania žila, dýchala iba pre neho. Teraz ho ide predstaviť Pánovi, aby vyriekla svoje «Suscipe... Prijmi, ó Pane... Svätý Otče... Tu je Bará­nok Boží, ktorého som priniesla na svet... Tu je Hostia čistá...» Aby...

«Aby moju dušu prenikol meč!» 

 1. Kristus pre nás

Simeon dokončil svoj chválospev; Syn Márie Panny bude pre nás, pre celý svet:

- Spásou.

- Svetlom.

- Pádom a povstaním pre mnohých.

- Znamením, ktorému budú odporovať.

Dám si otázku:

Čím je Kristus pre mňa? Žijem z Krista, pre Krista, ale­bo proti nemu? Izaiáš dávno pred jeho príchodom povedal: «Hľa, ja položím na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, kto však v neho uverí, nebude zahanbený!»

Dejiny Sodomy a Gomory, dejiny Židov majú čo pove­dať. Kto mal možnosť poznať Krista, s kým sa Kristus krstom a vierou spojil, ale on ho neprijal, ten obíde tak, ako obišli títo! Kristus bude pre nich kameň, na ktorý na­razili a smrteľne havarovali.

Kto však tento kameň objavil, zastavil sa pri ňom a vzal si ho za základný kameň života, toho Kristus postaví vy­soko vo svojom kráľovstve. Toho predstaví svojmu Ot­covi: «Hľa, budoval na mne!»

My máme svetlo od krstu, ale keď zatvoríme okenice, ostávame vo tmách.

Pán pred Pánom je:

 1. Kristus vo mne: Jeho chce vidieť úradne vo mne ako v autentickom kresťanovi v Cirkvi.
 2. Kristus v blížnych: tam ho mám objaviť a predsta­viť Otcovi: «Prijmi, Svätý Otče... hľa, moje oči ho pozna­li, videli... nesiem ti ho a predstavujem v tejto a onej duši...!»
 3. Kristus v náručí Márie; jeho mám pozdvihnúť cez jej nepoškvrnenú lásku na zmier sveta. 

KVET

Pokúsim sa pridružiť blízučko k Panenskej Matke a s ňou obetovať na paténe to, čo mi je teraz, dnes, najdrahšie. Svätá Matka položí tento kvet do vázy pred svojho Syna.

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.