Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Vianočné sviatky, ktoré vrcholia dnešnou Slávnosťou Zjavenia Pána, nám prinášajú posolstvo pokoja a lásky. Teda dary po ktorých túži každé ľudské srdce. Dnešný deň však poukazuje na to, že sú ľudia, ktorí lásku a pokoj hľadajú i šíria, ale sú i takí čo tieto dary maria. Vo chvíľke ticha si vzbuďme túžbu byť šíriteľmi lásky a pokoja.

Uvedenie do čítaní:

  1. Iz 60,1-6

Prorok farbisto opisuje slávu pri príchode Mesiáša do svätého mesta. Pri počúvaní uvažujme, prečo nebola taká realita.

  1. Ef 3,2-3a.5-6

Svätý Pavol je šťastný z toho, že sa mu dostalo zjavenia evanjelia a horí túžbou obšťastňovať aj iných, ba všetky národy.

  1. Mt 2,1-12

Evanjelium nám opisuje tých, ktorí prichádzajú v pokoji a tento pokoj
nesú vo svojom vnútri. Opisuje aj tých, ktorí sú rozrušení a naľakaní, lebo hľadajú len seba.

HVIEZDNA HODINA ĽUDSTVA

Znamením - symbolom - dnešného sviatku je hviezda. Hviezda ako Božie znamenie mimoriadnej chvíle, mimoriadneho zjavenia.

Štefan Zweig napísal slávnu knihu „Hviezdne hodiny ľudstva.“ Vypočítavá sa tam dvanásť takých hviezdnych udalostí, ktoré dali vývoju ľudstva nový smer. Počíta medzi ne užívanie ohňa, vynález písma, objavenie Ameriky... Čo by sme tam my pridali? Najväčšou hviezdnou hodinou ľudstva je nepochybne narodenia Ježiša Krista.

Bola to udalosť sama o sebe nenápadná, bolo ju možné prehliadnuť, nedbať na ňu. A mnohí tak urobili. Dokonca sa ju snažili prekaziť!

Ľudia dobrého srdca - pastieri - Božie znamenie neprehliadli.

Ľudia múdreho myslenia - mudrci - Božie znamenie pochopili.

Títo pochopili, čie narodenia hviezda zjavuje. Svedčia o tom ich dary:

Zlato - značí bohatstvo kráľa. Tento dar vyjadruje, že Kristus je kráľ.

Kadidlo - sprevádza modlitby k Bohu. Týmto darom sa hovorí: Kristus je Syn Boží.

Myrha - je živica z orientálnych borovíc. Touto smolou sa balzamovali tela. Naznačuje sa tým: Kristus je smrteľný - Syn človeka.

Týmito darmi zlata, kadidla a myrhy sa teda vyjadruje to najdôležitejšie o tejto hviezdnej hodine ľudstva.

To dieťa, Ježiš, čo sa tu narodilo, to je náš Král, to je Boží Syn, je to Syn človeka, človek.

Takto dával Boh znamenie mudrcom a pastierom. Tí ich načítali a šli za ním.

Dáva Boh znamenie i nám, dnešným ľuďom? Nastávajú hviezdne hodiny i dnes, i pre nás?

Boh je Láska a prirodzenosťou lásky je, že sa zjavuje, dáva, šíri. Boh nám tiež dáva znamenia. Ide len o to, či ich vidíme, či ideme za nimi. Či na ne nedbáme – ako znalci zákona, veľkňazi a zákonníci, alebo proti nim dokonca bojujeme - ako Herodes.   

Niektoré Božie znamenia vyzerajú úplne všedne a obyčajne:

Že som sa narodil s tými a tými vlohami. Že mám nadanie k tomu a tomu. Že som sa dnes ráno prebudil živý a zdravý.

Prijímam to vďačne, ako Božie obdarovanie?

Boh nám dáva znamenia i prostredníctvom ľudí okolo nás. Cez ľudí, ktorý nás potrebujú. Cez ľudí, ktorých my potrebujeme. Cez ľudí, ktorý nás kritizujú.

Boh nám dáva znamenie našim svedomím, aby sme dokázali svoje chyby vidieť, ľutovať ich a tak sa z nich vyliečiť.

Boh nám dáva znamenie aj cez naše neúspechy, cez naše choroby. Aby sme videli hranice našich schopností, možností.

Boh nám dáva znamenie cez dobrých ľudí, s ktorými sa stretneme. Cez úspechy a radostné udalosti. Každá nedeľná bohoslužba je nám znamením blízkosti Krista Ježiša. Božích znamení dostávame dosť, len ich uvidieť, len za nimi ísť.

Sú to znamenia dosť všeobecné a pre nás všedné. Dlho som sa moril s nejakým zvláštnym znamením, hľadal nejaký príklad. Pred oknom mám perfektný televízor – kŕmitko. Pozrel som sa naň práve vo chvíli keď v ňom „pristal“ nezvyklý vták – myslím, že z rodu ďatľovitých. Trochu som ho obdivoval a viac nad nim rozmýšľal: Ako sa tu objavil, ako zbadal, že tam niečo pre neho je, ako sa takto vyvinul, ako je všetko u neho od Stvoriteľa zariadené... Stal sa pre mňa znamením Božej starostlivosti o svet.     

Ale my tiež máme byť znamením, hviezdou, ľuďom okolo nás. Čo to je?

Je to dobrý, radostný, bohatý život vo svetle Božej hviezdy.

Poďme teraz za Ježišom v Oltárnej sviatosti. Nezabúdajme na toto veľké znamenie Ježišovej lásky!

Pán Ježiš žil na svete veľmi krátko. Osobne zjavil slávu Boha Otca len jednej generácii ľudí, len jednej malej zemi. Prosme ho, aby  kresťania pochopili, že majú zjavovať svetu, svojej generácii, dobrotu a Božiu lásku.

Učme sa chápať veci viery bez komplikácii, v biblickej jednoduchosti ako pastieri, a tak ju tiež odovzdávať ďalej, aby sme boli svedkami viery svojim správaním, celou svoju osobnosťou.

Prosme aby sme neprepadali malomyseľnosti, ale udržali si po celý život optimizmus a ideály mladých.

Bože, dej, aby sme mali otvorené srdce a vnímavé oko pre ľudí, ktorých stretávame. Nech vieme byť vyslancami tvoje lásky v dnešnom svete po vzore Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána.

Turzovka, 6.1.2018

 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.