Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sir 27,33-28,9, Rím 14,7-9, Mt 18,21-35 

Chlapci. dievčatá, požičali ste už niečo? 

Dali ste niečo niekomu?

Čo ste dostali v uplynulom týždni? Od koho? Poďakovali ste?

Nič? Čo od rodičov, učiteľov? Od Boha?

Od rodičov:

Koľko obedov raňajok, večery...Prú vám, obliekajú, kupujú kdečo...

Do 18 rokov dostanú deti okolo 30 000 € - toľko rodičia dávajú peňazí na jedno dieťa. Za to by boli dve celkom luxusné autá.

Čoho bolo teda viac? Čo ste dali, alebo čo ste dostali?

Od učiteľov:

Koľko vedomosti. Oni sa s vami trápi a nechcú vás trápiť.

Od Boha:

Všetko

Ako prejavujeme rodičom vďačnosť? Ako im ďakujeme? Keď ich máme radi a keď sa máme radi navzájom! Preto teší rodičov, keď si odpustíme a máme sa radi? Patrí tam aj odpustenie.

Naši miništranti pred sv. omšou prosia o orodovanie od veľkého svätého kňaza Jána Bosca. Keď bol malý, jeho starší brat Anton bol k nemu zlý a hneval sa na neho. Večer sa spolu modlili. Pri modlitbe Otčenáš keď sa mali modliť: „Odpusť nám naše viny ako aj my odpúšťame svojim vinníkom“, ho matka zastavila so slovami: Anton, ty sa toto nemôžeš modliť!

Prečo sa to nemohol modliť?

Môžete sa vždy modliť túto Ježišovu modlitbu?

Nebeský otec nám odpúšťa, ak aj my odpustíme.

Prečo to teší Pána Boha? Lebo on chce, ako i vaši rodičia, aby ste sa mali radi. K tomu patrí i odpustenie. 

Modlíme sa:

Chlapci, dievčatá, vieme, že Pán Boh nám odpustí naše previnenia, ak aj my odpustíme tým, ktorí sa previnili proti nám. Pokorne prosme nebeského Otca, aby sme boli milosrdní, a tak dosiahli milosrdenstvo.

(Volajme: Pane, vyslyš nás.

  1. Aby kňazi milosrdne a s láskou spovedali, prosme Pána. 
  1. Aby si všetci ľudia i všetky národy navzájom odpustili krivdy a spriatelili sa, prosme Pána.  
  1. Aby sa šikovnejšie deti nevyvyšovali nad menej šikovnými, ale pomáhali im, prosme Pána. 
  1. Aby rodičia mali radosť z vďačnosti svojich detí, prosme Pána.  
  1. Aby vo všetkých rodinách našej farností bol pokoj, láska a odpustenie, prosme Pána.
  1. Aby sme sa učili vďačnosti a odpúšťaniu, prosme Pána.  

Nebeský Otče, vypočuj naše prosby,

nauč nás odpúšťať všetkým, ktorí nám ublížili,

a byť k nim milosrdní,

lebo aj my potrebujeme tvoje časte odpustenie.

Skrze Krista, nášho Pána.

Turzovka, 17.9.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.