Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Ježišovo evanjelium učí, že nik nemôže žiť len sám pre seba. Žiaden človek nemôže žiť na osamelom ostrove. Kresťan nielen znáša iných okolo seba, ale vytvára spoločenstvo.  

Túto pravdu nám chce pripomenúť a ujasniť Božie slovo.

Aký je môj vzťah k ľudom okolo mňa? Aká je moja znášanlivosť, aká je moja ochota, aká je moja trpezlivosť?

Uvedenie do čítania:

  1. Ez 33,7-9

Mať na starosti iného nie je jednoduché. Pozná to každý, kto ma zodpovednosť za iných. U Ezechiela budeme teraz čítať, že my všetci máme byť strážcovia svojich bližších a pomáhať im, chrániť ich pred chybami.

  1. Rím 13,8-10

Pán Ježiš nevyhlásil žiaden nový katalóg prikázaní. Jeho morálka má jednoznačný základ: Boh je láska a my máme byť Božím obrazom. Svätý Pavol to dnes pekne vysvetľuje.

  1. Mt 18,15-23

Teraz počujeme v evanjeliu, aký poriadok pre vzájomné vzťahy platil medzi prvými kresťanmi. Tak by to malo byť i medzi nami.

 

MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY

Dobré vzťahy v rodine, v susedstve a na pracovisku sú dôležité pre pocit šťastia. Vzťahy totiž môžu urobiť náš život rajom, alebo dokonca peklom.

Dobrým vzťahom sa máme naučiť v dnešnej Božej škole. Je to dôležité umenie vedieť čo robiť, keď ľudia okolo nás konajú zle, keď hrešia. Veď vidíme, že väčšina ľudí robí práve opak, čo káže Pán Ježiš, ako sme to práve počuli. A denne narážame na ťažkosti, ktoré z toho plynú:

 - Dozvieš sa, že sa na tebe niekde zabávali, že ťa ohovorili, že prekrútili tvoje slova, že ťa odsúdili za to, lebo ono.

A čo ty môžeš robiť - nič. Nebol si pri tom, nemôžeš sa brániť.

 - Dozvieš sa, že na teba niekto kdečo nahovoril, že ťa osočil. Denne s tebou hovorí, je milý a sladko priateľský. Tebe nepovie nič, ale mimo teba ťa odsudzuje, kritizuje, zle rozpráva.

Máš o problém postarané.

 - A stane sa ti, že si niečo naozaj pokazil a neuvedomuješ si to. Stačilo, aby ťa niekto upozornil, varoval.

Ale ľudia okolo mlčia. „Čo ťa nepáli, nehas,“ hovoria si škodoradostne a len sa prizerajú, kedy to prepukne, ako sa z toho dostaneš.

A ty sa nemôžeš brániť. Si odsúdený skôr, než pochopíš svoju chybu.

Takéto konanie je zlé, hovorí dnes Pán Ježiš v evanjeliu.

Takýto postoj je proti láske k blížnemu, hovorí svätý Pavol v čítaní - a čo je proti láske, to je zlé. Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska – doslova píše.

Ako máš teda konať, keď ľudia okolo tebe robia niečo zlé?

Je to jednoduché - hovorí Pán Ježiš.

 - Prvý krok je: Nemlč pri hriechu blížneho, keď môžeš pomôcť. Ale hovor o ňom priamo s tým, koho sa to týka, a v súkromí - medzi štyrmi očami. Zdôrazňoval to aj Ezechiel v prvom čítaní.

 - Druhý krok: Keď si od tebe nedá povedať, hľadaj spojencov. Hľadaj, na koho ten previnilec dá; toho zavolaj na pomoc. Rodičia by mali ťahať za jeden koniec. Hoci je to náročne. Jedna pani upozornila miništranta a jeho matka sa s ňou dlho nerozprávala a len na ňu zazerala.

 - Tretí krok: Keď obaja nič nezmôžete - obrať sa na cirkev. Choďte s tou starosťou za kňazom.

Dá sa to uskutočniť v dnešnom našom svete, v pomeroch, v ktorých žijeme? Tento tretí krok by sa snáď dal urobiť za cteného pána farára Točika. Vtedy mal kňaz autoritu? Teraz?!

V každej dobe, konajme vždy v takej forme, aká tej dobe odpovedá.

Ak sa deje niečo zlého, si vo svedomí povinný zasiahnuť vtedy, keď máš nádej, že to pomôže. Keď je vopred zrejmé, že si chybujúci povedať nedá, že ho naopak podráždiš a bude všetko ešte horšie, alebo že sa ti za dobre mienené slova bude pomstiť, potom mlč. Ale mlč! Nehovor o ňom ani za jeho chrbtom. V neistých prípadoch je tu cirkev, môžeš sa poradiť s kňazom.

To je dnešná lekcia kresťanského života: nehovor o chybách druhého v jeho neprítomnosti. Hovor s ním, nehovor o ňom bez neho. To je ohováranie.  

Dobre bude keď si dnes uvedomíme aj rozdiel medzi ohováraním a osočovaním. Ohováranie je rozprávanie o chybách iných v jeho neprítomnosti. Toho by sme sa mali skutočne vyvarovať! Je to nepekný zlozvyk!

Čo je osočovanie? To je zväčšovanie chýb iného, pripadne rozprávanie o takých veciach čo iný nespravil. To je veľké previnenie. Lebo je to previnenie voči láske - preto jeden z najväčších hriechov. A ťažko je tento hriech napraviť. Možno ste videli film o svätom  Filipovi z Neri. Jeden jeho farník vymyslel a rozšíril nepeknú vec. Prišiel na spoveď. Filip bol veľmi milosrdný, ale teraz dal zvláštne pokánie. Kázal mu priniesť obarenú sliepku. Cestou ju mal šklbať z peria. Keď ju doniesol  ošklbanú, svätec mu hovorí: Teraz pozbieraj to perie. Hriešnik sa zháči – veď to sa nedá. Filip na to: A dajú sa pozbierať tie reči čo si roztrúsil!? 

Ešte jedna dôležitá vec. Nepodarený syn sa veľmi nepekne vyjadril o svoje matke: Na takú matku by som sa... Predstavte si, tá čo to počula išla za tou chuderkou babkou a povedala jej to. Viete ako sa mohla cítiť táto žena na smrteľnej posteli! Načo jej to doniesla?! Žeňte takých ľudí preč od seba. Nedajte si zobrať pokoj. Jednoducho im -  ak treba ja tvrdo  -  povedzte aby si to nechali pre seba.

Rovnako dôrazne sa stráňte takých, ktorí prídu za vami a povedia: Jaj, vieš čo všetko na tebe hovoria! Ani ti to nebudem rozprávať. Povedzte: Dúfam, že si sa ma zastal. A ďalej nepočúvajte.

Stal som sa farárom na dedine, kde bol predtým môj spolužiak. Veľmi dobre sme si rozumeli. Vôbec mi nehovoril: Ten je taký, na toho si daj pozor. Keď som od neho prebral farnosť na nikoho nič nepovedal. Dal mi zoznam - dosť veľký – farníkov, ktorý mu pomáhali. Na mnohých som sa obrátil. Rovnako som dal môjmu nástupcovi zoznam ľudí na ktorých sa môže obrátiť.

Preto buďme ako včela – sadá po kvetoch a prináša med. Nie ako mucha sadá po odpadkoch, výkaloch a roznáša choroby a otravuje ľudí.   

Ak sa rozhodneme - a to by sme mali, že si chceme v tomto týždni dnešnú zásadu nacvičiť, natrénovať, ak si každý deň pri rannej modlitbe pripomenieme toto nedeľné predsavzatie, až potom poznáme, koľko pokušení proti tejto zásade budeme musieť premáhať a ako ťažko bude ubrániť sa pokušeniu k ohováraniu a kritike za chrbtom.

Ono totiž nestačí len vedieť, čo je správne - i zlodeji vedia „nepokradneš“, ale je treba i silu k dodržaniu príkazu.

Poďme teraz spoločne poprosiť Boha o túto silu do nastávajúceho týždňa. Poďme spoločne vyznať, že v jeho mravné rády veríme a chceme sa učiť ich zachovávať.

Turkov, Dlhá, 10.9.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.