Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby

Dnešná, posledná nedeľa vo veľkonočnej dobe je medzi Slávnosťou Nanebovstúpenia Pána a Slávnosťou Zoslania Ducha svätého.

Mária, Ježišova Matka, apoštolovia a prví veriaci sa spoločne modlia o príchod Ježišovho Ducha. Pripojme sa k prvotnej cirkvi v jej prosebnej i ďakovnej modlitbe.

Najskôr, ako vždy na začiatku sv. omše úprimne pouvažujme nad sebou a oľutujme previnenia. 

Uvedenie do čítaní: 

  1. Sk 1,12-14

Po odchode Pána Ježiša sa apoštolovia musia učiť stáť na vlastných nohách. Začínajú si uvedomovať, že nemajú len pasívne čakať na Pána Ježiša, že aj oni majú teraz robiť to, čo robil Pán: vydávať svetu svedectvo o láske nebeského Otca. Uvedomujú si, že vo svete majú žiť v Ježišovej láske, v jeho Duchu. Veď oni teraz tvoria - a s nimi i my všetci - tajomné Telo Ježišovo, - Kristovu Cirkev. 

  1. 1 Pt 4,13-16

Každý kresťan, i každý z nás, má už od krstu podiel na sláve Zmŕtvychvstalého Krista, - i keď často máme pocit, že teraz s ním ideme krížovou cestou. Svätý Peter nás povzbudzuje, aby sme sa nebáli tejto cesty s Ježišom. 

  1. Jn 17,1-11a

Veľká Ježišova Reč na rozlúčku končí v Jánovom evanjeliu takzvanou „Veľkňažskou modlitbou“. Vypočujme si, ako sa modlí náš Pán. 

 

NIE JE MODLITBA AKO MODLITBA 

Už viac ráz sme hovorili o tom, že každý deň má byť bohoslužbou, že Boh nám ponúka spoluprácu. Dnes si k tomu povieme pár konkrétnych návodov.

V Skutkoch apoštolských sme si čítali, že prvotná cirkev sa modlila. V evanjeliu sme si čítali, ako sa modlil Pán Ježíš.

Vieme sa modliť?

Veľmi nám to s modlitbou nejde. Väčšina z nás by asi odpovedala: „Mne to nejde“.

Stále znovu počuť sťažnosti:

„Za celý si deň nenájdem na modlitbu čas. Dnes je život tak rozbehaný!“

„Keď sa chcem pomodliť Otčenáš, len odriekavam slová, nedokážem sa sústrediť na to, čo hovorím.“

„Keď sa pokúšam modliť, mávam pocit, ako by som hovoril do hluchého telefónu, - že na druhej strane nikto nepočúva.“

„Keď sa pokúšam meditovať, za nič na svete mi žiadna myšlienka nenapadne. Je z toho len trápny zážitok.“

„Keď sa za niečo modlím, stále mám kdesi hlboko pocit, že je to aj tak márne: „Boh nezasiahne, nepomôže.“

Prečo nám to nejde?

Niektoré sťažnosti naznačujú, prečo nám nejde modlitba.

Po prvé, modlitba nie je k tomu, aby vynútila nejaký Boží zásah, aby zapôsobila na Boha. Modlitba má zapôsobiť na nás, v nás má vytvoriť predpoklad pre poznanie a prijatie Božej vôle.

Lenže, my síce v modlitbe hovoríme „buď vôľa tvoja“, ale ide nám pri tom o vôľu našu. Preto sa nestávame ľuďmi odovzdanými do vôle Božej. Sme nevrlí, že sa nedeje rýchle naša vôľa.

Musíme sa naučiť spojiť celý svoj deň s modlitbou. Dokiaľ to nedokážeme, sme stále v zajatí denných malicherností ako dieťa, ktoré je fascinované hračkou, ktorú práve dostalo.

Keď chlapec dostane svoj prvý bicykel, po ktorom túžil, sotva mu ostane čas na niečo iné. Mama potrebuje pomoc, - on nie je k nájdeniu, pretože sa učí jazdiť. V nedeľu sa ide do kostola, - on na bicykli a celú omšu myslí naň.

Čo s tým? Zakázať bicykel? U tohto chlapca sa to časom upraví samo. Na nákupy zájde na bicykli, zapojí bicykel do svojho života i na cestu do kostola. A tu sa dostávame k podstate:

Modlitba životom

I modlitba sa musí zapojiť do nášho života, aby sme sa neutopili v tom, čo práve robíme,tak ako chlapca bicykel. Iba vtedy nám bude modlitba ľahká a užitočná, ak sa stane súčasťou nášho života. Až si uvedomíme, že práve modlitba dáva nášmu životu poriadok a zmysel.

Našou modlitbou musí byť nie len to, čo hovoríme Bohu, ale i to, čo hovoríme susedovi, čo robíme v práci i doma.

Takú modlitbu životom je možno po celý život prehlbovať. Môže to robiť každý inak, každý po svojom.

Niečo je však spoločné, a to dve najvhodnejšie chvíle k spojeniu života s modlitbou: Na začiatku dňa a na sklonku dňa.

Ranná modlitba

Aj ten, koho v detstve učili konať rannú modlitbu ako sviatočnú chvíľu, keď sa všetko dianie zastaví a stíši, - môže dnes rozmnožovať rady tých, čo nemajú na modlenie čas. Možno sme sa naučili Bohu niečo hovoriť, ale nie počúvať, osobne sa dávať.

To podstatné na začiatku dňa je, aby sme zaujali čim skôr po prebudení postoj viery k novému dňu. Akú podobu budú mať myšlienky, nie je podstatné, - len vnímaj vanutie Ducha, on ti ju dá.

Možno to pri vstávaní pocítiš takto:

„Bože, ďakujem za tento deň, je to tvoj dar.“

„Bože, začínam deň, - otvor moje oči pre všetko pekné.“

„Otvor moje uši, aby som dnes počul potreby svojich blížnych.“

„Ukáž mi, Pane, dobrú, správnu cestu dnešným dňom.“

„Nech sa dnes učím rozoznávať, čo je tvoja vôľa, čo je v duchu tvojej lásky.“

„Chcem dnes všetko konať ku cti a chvále Božej. Všetko ťažké chcem niesť ako kúsok Kristovho kríža.“

To je podstata modlitby, dať sa Bohu v danej chvíli, myslieť na neho.

Bez takého „ozvučenia“ dňa modlitbou je deň ako nemý - ako keď na obrazovke ide len obraz bez zvuku. Rannou modlitbou sa ti svet napojí na Božiu lásku, nie je už cudzí, studený. Zistíš, že ho neriadi náhoda, nejaký slepý osud, horoskop, ale Nebeský otec. Potom deň s jeho trápeniami, či radosťami prijímaš pokojne.

Podvečerný kontakt

Druhá chvíľa napojenia osobného kontaktu na Boha je doba podvečerná. Nie až večer, to sedíš pri televízore, lebo si ospalý a nič poriadneho už nedokážeš. Samozrejme nie v posteli. Podvečer, to je chvíľa, kedy denný zhon končí, napätie sa uvoľňuje.

Môže to byť aj chvíľa, kedy sadneš do autobusu, cestou z práce. Môže to byť chvíľa, kedy doma prichystáš večeru a myšlienky môžu voľne bežať. Aby sa ti myšlienky nezatúlali, nauč sa ich, podobne ako ráno, viesť pomocou určitých myšlienok a otázok. Hoc takto:

  1. Pane Bože, ako sa ti dnes môj deň ľúbil? Čo som dnes prežil zvláštneho, zajímavého, dôležitého?
  2. Čo mi tá udalosť dala, ako som ju zvládol, alebo čo s tým bude ešte treba urobiť?
  3. Čo by mi k tomu asi povedal Pán Ježiš?

Je treba si nájsť čas. Keď dokážem nájsť čas na kriminoviny, súdnu sieň, ktoré nás „rozhodia“, prečo nie na Nebeského otca, ktorý nám dáva každý deň!

Takto zapojíme celý deň do Božieho plánu.

Vidíte. Je to jednoduché, ide to. Ráno si hovoríme niekoľko myšlienok pred tvárou Božou, večer si kladiem niekoľko otázok. Tie nám pomôžu zapojiť deň do Božieho plánu.

Tak nejako sa dá robiť osobná denná modlitba. Skúsme to. Skúšajme to denne, pôjde to stále lepšie. Celý náš deň sa stane duchovnou bohoslužbou, Bohu milou modlitbou. 

Tu sme teraz zhromaždení k modlitbe sviatočnej, spoločnej. Ako prvotné spoločenstvo opísané v prvom čítaní. Tu sa môžeme navzájom povzbudiť radostným vyznaním viery. Poďme tak urobiť.

Turzovka, 28.5.2017

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.