Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Pán, nás tu opäť zhromažďuje okolo svojho stola.

Dnes chceme Bohu spoločne poďakovať za tajomný dar eucharistického pokrmu, posily našej viery a radosti nášho srdca. Chceme sa spoločne radovať, že Pán je s nami.

Najskôr sa sústreďme na tento Ježišov dar svätej omše. 

Uvedenie do čítaní:

  1. Dt 8,2-3.14b-16a

Starozákonné čítanie pripomína, ako Boh viedol svoj ľud púšťou a sýtil ho mannou - chlebom z neba. Tento predobraz sa splnil v Kristovi, ktorý svojmu ľudu dáva za pokrm seba samého. 

  1. 1 Kor 10,16-17

Svätý Pavol nám teraz pripomenie, aká vznešená je naša eucharistická hostina a k akému cieľu nás vedie. 

  1. Jn 6,51-58

V evanjeliu počujeme, ako to Pán Ježiš myslí s darom Chleba – svojho Tela, a čo získa, kto ho bude jesť.

 

KRISTUS MEDZI NAMI

Sv. Pavol na Aeropágu povedal: V Bohu žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: „Veď aj jeho pokolenie sme“ (Sk 17,28).

Teda Boh je s nami v prírode, vesmíre. Sme Boží. Máme aj znaky, ktoré nám ho pripomínajú: Kríž, kostol, kaplnky.

Druhý vatikánsky koncil nám pripomenul, že Kristus je medzi nami prítomný mnohými spôsobmi. Nie len v Sviatosti oltárnej, ale i v slove evanjelia, v osobe kňaza.

V Eucharistii je však reálne a najplnšie. Aj dnes sme počuli: moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.

Dnešný sviatok Božieho Tela je oslavou jednej, najpodstatnejšej prítomnosti - eucharistického Tela a Krvi Pána. Mali by sme si pripomenúť, že i my sme Božie telo, veď sme údy mystického tela Kristova – Cirkvi!

Stávame sa Telom Kristovým, keď prijímame Sviatosť oltárnu, keď počúvame Božie slovo a žijeme podľa hlasu evanjelia, keď sa tu zhromažďujeme a modlíme v mene Pána Ježiša.

My sme tu tiež Telom Kristovým, keď sa tu zídeme a spoločne slávime svätú hostinu lásky.

Je to pravda tajomná, ale skutočná. Sme telo Kristovo. Každou spoločne slávenou svätou omšou, každým gestom lásky sa stávame viac telom Kristovým, ľudom Božím. Nedá sa to pochopiť, ale dá sa to prežiť, precítiť.

Pred Slávnosťou Najsvätejšieho Tela a Krvi som hovoril s deťmi o dare monštrancie. Pýtal som sa ich či Pán Ježiš chce byť len v kostole. Jednoznačne odpovedali, že aj vonku. Povedal som im, že preto pôjdeme zajtra v procesii okolo kostola. Keď som sa ich opýtal, či by mal byť aj na ihrisku, tak to ich zaskočilo. Iste si nepredstavovali, že tam pôjdem s monštranciou a budú sypať kvety. To by si nezahrali. Ale Ježiš na ihrisku?! Veru aj tam je. Každý po sv. prijímaní je monštranciou!

Je treba však myslieť i na záväzok, ktorý z toho plynie. Keď odchádzame zo svätej omše, môže naozaj Pán Ježiš o nás povedať: toto je moje telo? Pán Ježiš chce v nás mať svoje telo.

Chce mať:

- svoje ústa z našich úst, aby skrze nás mohol hovoriť.

- svoje srdce v našom srdci, aby skrze nás mohol milovať.

- svoje ruky v našich rukách, aby skrze nás mohol ďalej pomáhať iným.

- svoje telo v našom tele, aby v nás pokračoval vo vykupovaní sveta kdekoľvek v jeho duchu znášame nemoc, bolesť.

Na toto všetko chceme myslieť už vo chvíli premenenia keď sa hostia – chlieb stáva Telom Pána. Potom ponúkneme svoje srdce ako celoživotnú monštranciu Telu Pána Ježiša.

Poďme teda vložiť na obetnú misku - na oltár dar seba samého, aby sme i my boli dnes premenení v Telo Pána Ježiša.

Ježiš je tu s nami, Ježiš je stále pri nás a počas prijímania eucharistie i stále v nás. Pomôže a pomáha nám v ťažkých životných chvíľach, v zložitých rozhodnutiach, povzbudzuje nás v nekonečnom utrpení pri dlhotrvajúcej chorobe. O tom by nám mohli viac povedať naši chorí, z ktorých mnohí by bez prijatia Krista nevydržali tieto trápenia.

Ježiš Kristus, tento prevzácny hosť, chce k nám vstúpiť každý deň, stačí mu len otvoriť dvere a pozvať ho dnu. Za to sa nám odmení stonásobne.

Turzovka, vigília, 14.6.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.