Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Dnešný sviatok Zjavenia Pána ohlasuje, že Božie kráľovstvo je otvorené všetkým národom.

Svätý pápež Ján Pavol II. hovoril, že Ježišove slova máme tlmočiť ako slova života všetkým ľudom, aby ich priviedli k plnej slobode.

My kresťania sme si však vedomí, že často svetlo evanjelia skôr zatemňujeme, než šírime. Máme o čo prosiť Pána, ktorý sa zjavuje:

Ježišu, náš Pán, ty svetlo sveta, nádej národov a budúcnosť ľudstva, zmiluj sa nad nami. 

Uvedenie do čítaní

  1. Iz 60,1-6

V starozákonnom čítaní prorok hlasá, že Boh dá slávu Božieho ľudu. My v novom zákone vidíme naplnenie tohto proroctva v príchode Ježiša Krista, v jeho zjavení sa celému svetu. 

  1. Ef 3,2-3a.5-6

Autor listu Efezanom nám oznamuje, že vďaka Božej milosti sa v Ježišovi všetci ľudia stávajú bratmi. Vzbudilo to údiv jeho súčasníkova a dodnes je to väčšinou ľudstva nepochopené.

  1. Mt 2,1-12

Taktiež rozprávanie evanjelia ohlasuje, že v Kristovi padajú rozdiely medzi národmi a rasami. Ježiš je tu, aby zachránil všetkých.

 

NÁJSŤ SVOJHO VYKUPITEĽA  

 Čo to dnes slávia kresťania po celom svete?

Sviatok troch kráľov - tak by ste asi mnohí odpovedali. Čo nie je samozrejme správne. Ako ste počuli nikde sa králi nespomínajú. Dokonca iba podľa darov sa predpokladá, že boli traja. 

Evanjelium hovorí: do Jeruzalema prišli mudrci od východu. Králi sú skôr interpretáciou proroctiev Starého zákona. Aj dnes sme počuli od proroka Izaiáša: Národy budú kráčať v tvojom svetle a králi v jase, čo ti vzišiel.

Názov dnešnej slávnosti je: Zjavenie Pána. Slávime pamiatku, že pred dvoma tisícročiami vstúpil Boh do ľudských dejín a zjavil sa ako dieťa a potom pri krste (budeme pripomínať v nedeľu) ako Vykupiteľ a Boží syn. 

Ale dnešný sviatok, (tak ako všetky sviatky Cirkvi), - to je niečo viac než spomienková slávnosť na dávnu udalosť. Zjavenie Božie je udalosť, ktorá stále trvá! Dnes sa má zjaviť sláva Božia nám, dnes my máme hľadať a nájsť svojho Kráľa, ako ho vtedy hľadali a našli mudrci.

Čo sa pri dnešnej slávnosti má diať, vyjadruje pekne detská trojkráľová koleda: „Jak mudrci v dávny čas, klaniam sa ti, Ježiš, zas. Nemám vzácnych pokladov, srdce dám ti náhradou.“ 

Nájsť svojho Vykupiteľa, to je úloha pre každého človeka, to je určenie pre ľudstvo ako celok. A je to skutočne tak, každý človek hľadá po celý život. Lenže každý inak a preto nie každý nájde.

Rakúsky maliar Jozef Fuhrich namaľoval zvláštny betlehem, kde sú všetci hľadači pohromade: Sú tam pastieri a mudrci, je tam i Herodes a Judáš a ďalší hľadajúci. Predovšetkým pastieri - tých je tam najviac: muži, ženy, mládež, deti. Prostí, obyčajní ľudia. Žiadni filozofovia, a predsa ti nachádzali Ježiša vo všetkých dobách, uverili v neho pevne a bez problémov a po celý život šli za svetlom viery. Medzi ne patria naše zbožné maminky a babičky, naši dedovia, ľudia veriaci srdcom. Patríme medzi nich i my?

Potom mudrci - ľudia vedy, filozofie a teológie. Einsteinovia, Newtonovci, Edisonovci..., ktorým ich hlboký pohľad do tajov hmoty, vesmíru a života bol svetlom k viere a k obdivu múdrosti Stvoriteľa. To je cesta rozumu, vedecká cesta k poznaniu všetkého bytia.

Tretiu skupinu tých, ktorí hľadajú Ježiša, vedie Herodes. Za ním idú jemu podobní: herodesovci, ktorí znovu a znovu vymýšľajú plány, ako zabiť Ježiša, ako vyhubiť kresťanstvo. V betleheme každého storočia nájdete takých herodesovcov.

A poslednú skupinu tých, kto hľadajú Ježiša, vedie ľudskými generáciami Judáš. Poznáte ich, sú dobre k rozoznateľní: čo mi dáte a ja vám zradím, koho chcete. Peniaze sú im bohom.

Ako veľký chvost za kométou, tak tiahnu davy za Ježišom. - Pastieri a mudrci - vyznávači a obdivovatelia, herodesovci - zhubcovia a judáši - zradcovia.

Zachytili ste presadzovanie teórie o rodovej rovnosti. Prečo sa táto ideológia tak presadzuje – pýtal som sa sám seba aj odborníkov, čo to sledujú. Odpoveď je: Peniaze a nenávisť voči Cirkvi. Ak budú žiť ľudia podľa prikázaní, v usporiadaných rodinách, kto by na tom zarobil? Padol by liehovarský priemysel, farmaceuticky by nezarobil na antikoncepcii a liečení následkov nezriadeného života.

Jeden redaktor - novinár sa priznal: Niet peňazí, ale hneď sa nájdu na reláciu o rodovej rovnosti, partnerských vzťahoch. Len aby to bolo na rozvracanie rodín a proti tomu čo hlasá Cirkev.   

Teda, neustály boj proti Kristovi. 

Je to ako to bolo v čase príchodu Pána na svet. Taktiež tohto roku je Zjavenie Pána, taktiež dnes hviezda svieti nad Betlehemom. V ktorej skupine si sa našiel, poznal? Kam sa zaradíš? Ponúknite dnes Dieťaťu Ježišovi s mudrcmi zlato svojej lásky, kadidlo svojej vrúcnej modlitby, myrhu svojich životných horkostí a trampôt.

Skúsme dnes pri premenení zas povedať s vrúcnosťou dieťaťa tu modlitbičku múdrych a detí: „Jak mudrci v dávny čas, - klaniam sa ti, Ježišu, zas. Vzácnych nemám pokladov, srdce dám ti v náhradu. Amen.“

(Podľa - L. Simajchel)

Turkov, Dlhá, 6.1.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.