Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 Mame hviezdu! 

Dievčatá a chlapci, s kým ste prišli dnes do kostola? Trafili ste? Kto prišiel sám?

Kto vás priviedol prvý raz? Ale ozaj, po prvý raz? Bolo to pri krste. O tom si budeme hovoriť v nedeľu.

Kto priviedol mudrcov k Ježišovi? Ako trafili?  

Čo doniesli Ježišovi? 

Čo znamená zlato?  Čo my miesto neho? Je to najkrajšia vlastnosť - láska.

Čo znamená kadidlo? Čo my miesto neho?  Kadidlo stúpa hore, predstavuje našu modlitbu. 

Čo znamená myrha? Čo my miesto neho? Myrhy je obeta - urobiť niečo, aj keď je to ťažké. 

Prečo by sme to mali Ježišovi niečo dávať? Kto nám dal rodičov? Kto nám dal nohy, že sme mohli sem prísť? 

Ak prídeme do kostola, môžu byť v tom všetky dary: Robíme to z lásky, ďakujeme mu, spievame (modlitba) a prídeme aj keď sa nám nechce - to je obeta.

Ďakujme tým, ktorí nás priviedli do kostola – nemuseli sme blúdiť ako Traja králi, alebo deti, ktoré nemajú takých rodičov, aby ich priviedli do kostola. Mnohí nájdu radosť z viery až v dospelosti, alebo nikdy!    

Modlime sa:

Bratia a sestry, milé deti, spolu s mudrcmi od východu sa pokloňme nášmu kráľovi  Ježišovi a úprimne sa modlime.  

  1. Prosme za Cirkev: Pane Ježišu pomáhaj svojej rodine – Cirkvi, aby bola svetlom pre všetky národy. 
  1. Prosme za deti, ktoré musia utekať pred vojnami: Pane Ježišu, prostredníctvom dobrých ľudí im pomôž, aby žili v pokoji.
  1. Prosme za tých čo nepoznajú Nebeského Otca. Pane Ježišu, daj im úprimnú túžbu hľadať ťa, ako ťa hľadali mudrci. 
  1. Prosme za nás tu prítomných: Pane Ježišu, prijmi naše dary - lásku, modlitby a obety, ako si ich prijal od mudrcov. 
  1. Prosme za našu farnosť: Pane Ježišu, daj nám ochotu navštevovať ťa tu v kostole nielen v nedeľu, ale i častejšie.
  1. Prosme za našich rodičov a krstných rodičov: Pane Ježišu, odmeň im všetko čo pre nás urobili. 

Pane Ježišu, Kráľ svetla, vypočuj naše prosby a daj aby sme ako ťa synovia svetla hľadali v modlitbách, kostole ale i v službe iným, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

Turzovka, 6.1.2017

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.