Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pri prechode z tohto života veriaci posilnený Kristovým telom a krvou ako pokrmom na cestu je vystrojený zálohom vzkriesenia podľa slov Pána:

„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 54).

 

Viatikum v omši

Ak je to možné, nech sa viatikum prijíma v omši, aby chorý mohol prijímať pod obidvoma spôsobmi. Aj preto, že prijímanie prijaté na spôsob viatika treba pokladať za osobitný znak účasti na tajomstve, ktoré sa slávi v obete omše, totiž na tajomstve Pá­novej smrti a jeho prechodu k Otcovi.

 

Záväznosť prijatia viatika

Prijať viatikum sú povinní všetci pokrstení, ktorí môžu pri­stúpiť k svätému prijímaniu. V nebezpečenstve smrti, nech už pochádza z akejkoľvek príčiny, všetkých veriacich viaže príkaz prijať sväté prijímanie. Duchovní pastieri majú dbať, aby sa prijímanie tejto sviatosti neodďaľovalo. Veriaci totiž majú byť touto sviatosťou posilnení ešte vtedy, keď sú pri plnom ve­domí.

 

Viatikum a krstná viera

Okrem toho je na osoh, keď si veriaci pri slávení viatika ob­noví krstnú vieru, ktorou sa stal adoptovaným Božím dieťa­ťom a dedičom prisľúbenia večného života.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.