Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Svoj úmysel prijať sviatosť manželstva nám prosím nahláste aspoň 3 mesiace pred vami plánovaným termínom sobáša.

Katolíkov, ktorí boli pokrstení mimo našej farnosti, prosíme, aby si priniesli výpis z knihy pokrstených  - krstný list vystavený vo farnosti kde boli krstení, avšak nie starší ako 3 mesiace.

Snúbenci majú právo sobášiť sa vo svojej farnosti. Na sobáš v inej farnosti v ktorej ani jeden z nich nemá trvalé alebo prechodné bydlisko, má byť dostatočný dôvod. Ak dôjde k prísľubu sobáša v našej farnosti, potrebuje si aspoň jeden zo snúbencov vybaviť dovolenie - licenciu k sobášu a to od svojho farára, teda z miesta, kde skutočne bývate.

Pred prijatím sviatosti manželstva musíte absolvovať sobášnu náuku. Tú si dohodnete s kňazom.

Nakoľko je cirkevný sobáš platný aj pred štátom, je potrebné osobne navštíviť matriku Mestského/Obecného úradu v mieste sobáša, kde vyplníte štátnu zápisnicu, ktorú nám potvrdenú prinesiete. Nezabudnite si so sebou vziať rodné listy a občianske preukazy, prípadne vysokoškolské diplomy.

Po sobáši Vám matrika vystaví sobášny list, na základe ktorého si môžete požiadať o zmenu priezviska, nový občiansky preukaz a iné náležitosti.

K sobášu budete potrebovať snubné prstene a kríž na prísahu. Aby snúbenci s úžitkom prijali sviatosť manželstva, nástojčivo sa im odporúča, aby pristúpili k sviatosti pokánia a prijali najsvätejšiu Eucharistiu.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.