Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Príprava na manželstvo, na manželský a rodinný život má osobitný význam pre dobro Cirkvi, pretože sviatosť manželstva predstavuje veľkú hodnotu pre celé kresťanské spoločenstvo.

To platí v prvom rade pre manželov. Ich rozhodnutie je také závažné, že nemôže byť nepripravené ani unáhlené.

V minulosti sa pri tejto príprave mohlo počítať s podporou spoločnosti, v ktorej sa uznávali hodnoty a dobrá manželstva. Cirkev bez ťažkostí či pochybností obhajovala jeho svätosť s vedomím, že sviatosť manželstva ako základná bunka Božieho ľudu je pre Cirkev istotou. Vo vnútri Cirkvi, aspoň v skutočne evanjelizovaných spoločenstvách, bola podpora manželstva rozhodná, jednotná a celistvá. Rozluky a stroskotania manželstiev boli zriedkavé a rozvod sa považoval za „ranu“ (porov. Gaudium et spes, 47).

Dnes sa naproti tomu nezriedka stretávame s výrazným zhoršovaním situácie rodín, s „koróziou“ hodnôt manželstva. V mnohých národoch, predovšetkým v ekonomicky vyspelejších krajinách, poklesol počet sobášov. Uzatváranie manželstva sa dnes obvykle posúva do vyššieho veku a stúpa počet rozvodov a rozlúk, ku ktorým dochádza často už v prvých rokoch manželského života. To všetko nevyhnutne vedie k často zdôrazňovanému pastoračnému znepokojeniu: "Sú tí, ktorí vstupujú do manželstva, skutočne pripravení?"

Príprava na sviatosť manželstva a na manželský život sa ukazuje ako veľká pastoračná nevyhnutnosť predovšetkým pre dobro manželov, ale tiež pre dobro celého kresťanského spoločenstva a spoločnosti. Preto na mnohých miestach rastie záujem o túto problematiku a vznikajú iniciatívy potrebné na to, aby na otázky spojené s prípravou na sviatosť manželstva bolo možné dať zodpovedajúcu a primeranú odpoveď.

Rodina nemôže kráčať k šťastnej budúcnosti bez dobrých rodičov. V Božom pláne so svetom je Vaše poslanie veľmi dôležité a Cirkev je poslaná neustále ohlasovať tento Boží plán a napomáhať jeho rozvoju. Pripomenul to Boží služobník pápež Ján Pavol II. vo svojom Liste rodinám: „Pre civilizáciu lásky je podstatné, aby muž cítil materstvo ženy, svojej manželky, ako dar: toto skutočne má ohromný vplyv na celý výchovný proces. Veľa závisí od jeho pohotovosti zúčastniť sa správnym spôsobom na tejto prvej fáze daru človečenstva a dať sa vtiahnuť ako manžel a otec do materstva manželky“ (Gratissimam sane, 16). Za takýchto okolností sa rodina stáva prvou „školou úplnejšej ľudskosti“ (porov. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, 52).
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.