Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nový ľudský život nie je len výrazom ľudskej lásky. V jeho samom počiatku pôsobila ešte iná, tajomnejšia a väčšia sila – láska Boha. Veď On sám je láska, ktorá dáva z plnosti svojho života život všetkým tvorom.

Rodičia vedia, že narodením dieťaťa sa ich úloha nekončí, práve naopak – ním sa ešte hlbšie začína. Svoje dieťa majú vychovávať tak, aby mohlo žiť šťastne a plodne, aby mohlo splniť svoje životné poslanie, dosiahnuť vlastnú dokonalosť a byť plat­ným členom ľudskej spo­ločnosti. To si od rodičov vyžaduje skutočne veľkú sta­rostlivosť, dennú obetu a najmä lásku.

Aj Boh si to želá: no On chce ešte viac. Člo­vek má žiť večne a šťastne. Taký bol pôvodný Stvorite­ľov plán. Hriech človeka však tento plán narušil tak vážne, že bol potrebný nový Boží zásah, aby sa človek znova mohol dostať k Bohu. Ježiš Kristus nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vyslobodil z otroctva hriechu a ponúka nám účasť na Božom živote.

Prvým a priamym prostriedkom nášho oslobo­denia z následkov hriechu a na dosiahnutie účasti na Božom živo­te je sviatosť krstu.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.