Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Svätosť je podľa mňa vlastnosť, ktorá patrí človeku, ktorý žil naozaj ukážkovým spôsobom života.

Znamená to podľa mňa, že človek ktorý je svätý sa choval veľmi milo a prívetivo k ľuďom, že sa nedopúšťal žiadnych hriechov a ak áno tak len minimálne, oľutoval ich a chodil na spoveď, snažil sa konať iba dobro, pomáhať ľuďom za každých okolností, myslím si, že taký svätec aj dokázal konať nejaké zázraky napr. v podobe vyliečenia chorých.

Vybrala som si svätého Alexandra z dôvodu, že sa v západnej cirkvi jeho úcta ustálila na deň 26. Februára, čo je deň nášho piatkového stretnutia.

Sv. Alexander patril medzi najváženejších predstaviteľov duchovenstva v egyptskej Alexandrii.  Vynikal učenosťou, pastoračnou horlivosťou a dobrotou ku všetkým.

Mal veľké porozumenie aj pre tých, ktorí spôsobovali ťažkosti a nedorozumenia a dal tiež postaviť najväčší alexandrijský kostol zasvätený sv. Theonasovi.

Zastal sa mladého nespokojného Ária, keď ho chceli vylúčiť spomedzi kandidátov duchovenstva a dosiahol, že ho vysvätili za kňaza.

Po smrti alexandrijského patriarchu Achillasa v r. 313 zvolili Alexandra za jeho nástupcu. Údajne Árius mal záujem o patriarchálnu hodnosť a ťažko niesol, keď ju dostal Alexander, no navonok predstieral priateľstvo.

Alexander sa vrátil do Alexandrie, kde sa usiloval liečiť rany, ktoré spôsobili tamojšej cirkvi vieroučné spory

Na záver by som napísala asi len toľko, že svätý je podľa mňa v podstate každý kto neustále vnáša nielen do svojho života ale aj do života iných dobro, pomáha všetkým, aj tým ktorí ho nemajú moc v láske, má rád všetkých rovnako, snaží sa aby sa ľudia okolo neho mali čo najlepšie a skutočne verí v Boha 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.