Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Vianoce a Mária

Vianočné obdobie je akoby stálou pripomienkou Božieho panenského a spasiteľného materstva tej, ktorá v neporušenom panenstve porodila svetu Spasiteľa (Rímsky misál, Prvá eucharistická modlitba V spoločenstve na Narodenie Pána a cez oktávu). Veď keď sa Cirkev na slávnosť Narodenia Pána klania Spasiteľovi, uctieva si aj jeho slávnu Matku.

Keď na Zjavenie Pána slávi všeobecné povolanie na spásu, rozjíma o Panne, pravom Sídle Múdrosti a pravej Matke Kráľa, ktorá predkladá Mudrcom Vykupiteľa všetkých národov, aby sa mu klaňali (porov. Mt 2, 11).

Na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (nedeľa v oktáve Narodenia Pána) s hlbokou úctou sa zamýšľa nad svätým životom Ježiša, Božieho Syna a Syna človeka, jeho Matky Márie a Jozefa, spravodlivého muža (porov. Mt 1, 19) v nazaretskom dome.

V obnovenom usporiadaní Vianočného obdobia sa má podľa našej mienky pozornosť všetkých obrátiť na obnovenú slávnosť svätej Panny Márie Bohorodičky. Táto slávnosť je podľa dávnych údajov liturgie mesta Ríma určená na prvého januára, aby sa tak pripomenula a slávila Máriina účasť na tomto tajomstve spásy a aby sa velebila jedinečná dôstojnosť, ktorej sa z toho dostalo svätej Matke… skrze ktorú sme dostali Pôvodcu života (Rímsky misál, 1. januára, introit a kolekta). Táto slávnosť poskytuje okrem toho výbornú príležitosť znova sa pokloniť novonarodenému Kniežaťu pokoja, ako sa patrí, aby sa znova počula radostná evanjeliová zvesť (porov. Lk 2, 14) a aby sa zároveň vyprosoval od Boha na orodovanie Kráľovnej pokoja veľký dar mieru. Z tohto dôvodu sme na deň oktávy Narodenia Pána, ktorý šťastne pripadá na slávnostný deň, ktorým sa začína nový rok, zaviedli slávenie Celosvetového dňa mieru, ktorý má stále väčší ohlas a v srdciach mnohých ľudí už prináša ovocie pokoja.

(Pavol VI., apoštolská exhortácia Marialis cultus, 5)

Preblahoslavená Panna sa z Božieho rozhodnutia obdivuhodným spôsobom zúčastňovala na tajomstvách Spasiteľovho detstva a zjavenia. Veď panensky porodila Syna, ukázala ho pastierom a mudrcom, predstavila a obetovala ho Pánovi v chráme, utekala s ním do Egypta, hľadala strateného chlapca, viedla s ním a so ženíchom Jozefom svätý a pracovitý život v nazaretskom dome a nakoniec na svadobnej hostine prosila za mladomanželov svojho Syna, ktorý tam urobil prvé zo znamení a zjavil svoju slávu (Jn 2, 11).

Šesť formulárov omší o Panne Márii vo Vianočnom období (Preblahoslavená Panna Mária, Matka Spasiteľa, Liturgia č. 33, s. 61; Svätá Mária pri obetovaní Pána, Liturgia č. 4, s. 300; Svätá Mária z Nazareta, Liturgia č. 13, s. 718; ostatné formuláre budú v knižnom vydaní) sa určuje v tomto období pre mariánske svätyne (pravda, v dňoch, ktoré nie sú v Tabuľke liturgických dní, VSLR, 59, uvedené pod č. 1 — 6, ale nižšie, ak omšu slávi kňaz, ktorý vedie pútnikov, alebo sa omša slávi pre dobro pútnikov. Na iných miestach sa môže brať niektorý z týchto formulárov v dňoch od 2. januára do soboty pred sviatkom Krstu Krista Pána (vo fériách a v dňoch spomienky), ak duchovný správca alebo celebrujúci kňaz uzná za naozaj potrebné alebo pastoračne užitočné za účasti ľudu sláviť takúto omšu. Čítania sa však majú spravidla brať z férie.

(Porov. Omše o Panne Márii, s. 3, a úvod k Vianočnému obdobiu)
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.